Concept designer

Nel Verbeke is geboren in 1989 in Poperinge. Met een achtergrond in beeldende kunsten en een specialisatie in design en designresearch, is Nel in de eerste plaats een concept-designer. Balancerend op de grens
tussen beeldende kunsten en design, schuilt haar roeping voornamelijk in het emotioneel potentieel van vorm en ruimte. Hierin staat de mens voor haar steeds centraal. Sterk geboeid door het conceptuele denken, laat haar blik er de voor de hand liggende focus achter zich. Nel Verbeke is gespecialiseerd in nieuwe ideeën, objecten, installaties, interieurs, styling, services & ervaringen. Het concept, met als belangrijke elementen de verbeelding, het denken en het onderzoek, vormt steeds weer de koepel over het geheel. Het project dat haar momenteel bezig houdt is ‘Embrace melancholy’. Melancholie (een oud en complex thema dat inherent is aan ons mens-zijn) die in het in het verleden omhelst werd voor zijn bitterzoete kracht, kent in onze huidige maatschappij een leemte. Haar project ‘Embrace melancholy’ start dan ook vanuit de vraag; ‘Hoe kan design (rituelen, instrumenten, symbolen, objecten) helpen melancholie te omhelzen in ons dagelijkse leven?’ Een onderzoek naar de symbolische en archetypische vormen van melancholie als een essentieel onderdeel van een vol en gebalanceerd leven. Om een herwaardeerde plek toe te kennen aan deze emotie ontwikkelde Nel Verbeke reeds quatre prototypes: een boek ter opening van het onderzoek en drie objecten. De steun van VOCATIO zal bijdragen tot de verdere ontwikkeling van dit specifiek project en om een verdere ontwikkeling van haar persoonlijk parcours mede mogelijk maken. Het zal haar in staat stellen te exposeren en het zal haar helpen met de opstart van nieuwe projecten.

*Photos by Alexander Popelier