Raadpleeg de organisatie :
Team
Lavinia Sincovits

Verantwoordelijke communicatie en laureaten

Isabelle De Schrijver

Directrice

Jury
De heer Bernard Boon-Falleur

Voorzitter van de Jury

Barones Mia Doornaert

Ondervoorzitster van de Jury

Medische Wetenschappen
Prof. Dr. Pierre Van Damme

Professor Vaccinologie aan de Universiteit Antwerpen, voorzitter Vaccin- en Infectieziekten Instituut

Ereprof. Lea Maes

Professor Emeritus in implementatie en evaluatie van preventieve zorginterventies aan de UGent

Professor aan de Faculteit Geneeskunde (ULB), Directeur van het Laboratoire de Vaccinologie et d’Immunologie Mucosale aan de Faculteit Geneeskunde en Kliniekhoofd aan het immunologie laboratorium van het ziekenhuis Erasme.

Adjunct-kliniekhoofd, Hematologie en pediatrische oncologie (Cliniques universitaires Saint-Luc)

Wetenschappen en Techniek
Dr. Roseline C. Beudels-Jamar de Bolsée

Diensthoofd aan de Afdeling “Conservation Biology” van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van België en Voorzitster van WWF België

Prof. Patrick De Baets

Decaan aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur aan de UGent

Dr. Gérald Ernst

Vulcanoloog, onderzoeker en coach; VOCATIO-laureaat 1993 en Gouden Klaver 2002

Gewoon Hoogleraar aan de Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen UGent, Vakgroep Biotechnologie

Menswetenschappen
Barones Sophie Jekeler

Stichtster en Directrice van de stichting SAMILIA.

Hoofdredacteur, Afgevaardigd-bestuurder van Ons Erfdeel vzw © Koen Broos

General Manager, Prince Albert Fund

Filosofe en auteur

Hoofdredacteur – krant Le Soir

Plastische Kunsten
De heer Michel De Reymaeker

Voormalige conservator en hoofd van de stadscollecties in de Artotheek van Bergen

De heer Andy Jacobs

Industrieel designer, professor emeritus aan de ENSAV La Cambre

De heer Guy Philippart de Foy

Fotograaf, VOCATIO-laureaat 1977

Mevr. Catherine de Braekeleer

Directrice van het Centre de la Gravure et de l’Image imprimée (La Louvière) © Marianne Grimont

Mevrouw Anne Mie Van Kerckhoven

Multi Media Kunstenares

De heer Luk Van der Hallen

Industrial designer, beeldend vormgever en Professor aan de Design Academy Eindhoven (NL)

Hoofddocent Emeritus aan de Faculteit Architectuur van de KULeuven (Gent & Brussel)

Programmator audiovisuele en beeldende kunsten (Beursschouwburg)

Kunsten
Prof. Daniel Blumenthal

Pianist, Professor aan het Koninklijk Conservatorium Brussel, Laureaat van de Koningin Elizabeth Wedstrijd in 1983.

De heer Pieter De Buysser

Schrijver en regisseur, VOCATIO-laureaat 2000

Baron Stijn Coninx

Filmregisseur, Hoogleraar en Vakhoofd film aan het RITCS en Docent filmregie aan de INSAS

De heer Frédéric de Roos

Directeur van het Koninklijk Conservatorium Brussel.

Mevr. Jacobien Tamsma

Musicoloog, artistiek programmeur van jazzfestivals, artist management

Oprichtster van dansstudio Arabesque, dansdocente, choreografe en voorzitster van de ‘Vrienden van de balletschool’ vzw

Directeur Koninklijk Conservatorium Brussel, School of Arts, Erasmus Hogeschool Brussel

Acteur, regisseur en producer

Ambachten
De heer Andy Jacobs

Industrieel designer, professor emeritus aan de ENSAV La Cambre

Directeur van WorldSkills Belgium

Provoost van de Compagnons du Devoir van België

Bedrijfsleider van “La Maîtrise du charpentier sprl”, Compagnon du Devoir, VOCATIO-laureaat 2005

Docent houtconservatie, Faculteit Ontwerpwetenschappen (opleiding Conservatie-restauratie), Universiteit Antwerpen

Raad van bestuur
De heer Pierre Konings

Schatbewaarder

Mevrouw Christine Boël

Lid

De heer Mathieu Deleval

Lid

De heer Alexander Stevens

Lid

De heer Alain De Waele

Lid

Ridder Paul Dujardin

Lid

De heer Jean-Patrick Smal

Lid

De heer Marc Van Doornick

Secretaris-generaal

Mevrouw Caroline Laurent Josi

Ondervoorzitter

De heer Amand-Benoit D’Hondt

Ondervoorzitter

De heer Baudouin Velge

Voorzitter

Voorzitter van de jury

Erevoorzitter

Baron Alain Philippson (Voorzitter van 2005 tot 2014)

Baron Johan Swinnen (Voorzitter van 2016 tot 2018)

Ereleden
 • Barones Vaxelaire, ereondervoorzitster
 • De heer Rik De Nolf
 • De heer Dominique Snyers
 • De heer Patrick de Borchgrave
 • De heer Jacques Coerten
 • M. Edouard De Ruydts
 • Prof. Dr. Christian Koninckx
Gewezen voorzitters
 • De heer Fernand Hourez
 • Ridder Jean Michiels
 • De heer Claude Wielemans
 • De heer Édouard Jakhian