Missie

VOCATIO steunt gepassioneerde en getalenteerde jongeren met een levensproject of ware roeping. De stichting reikt jaarlijks bijna 20 beurzen van 10 000 euro uit aan jongeren tussen 18 en 30 jaar, met een talent en/of sociale ambitie. VOCATIO steunt hen binnen verschillende disciplines, namelijk podiumkunsten, plastische kunsten, wetenschappen en technieken, medische wetenschappen en menswetenschappen. De beurs is voor deze jongeren een beslissend “duwtje in de rug”, maar tevens ook een vorm van erkenning en een springplank.

Enkele getallen

  • Jaarlijks worden er 350 tot 400 kandidaatsdossiers ingediend;
  • 817 beurzen uitgereikt in een 58 jarig bestaan;
  • Voor een totaal bedrag van 4 503 941 euro.

“Waar uw talent en de behoeften van de samenleving elkaar ontmoeten, daar ligt uw roeping.”

— vermoedelijk Aristoteles

Historiek

Hoe het begon…

De journalist Roger Forthomme gaf de stichting wat Blaise Pascal de “chiquenaude initiale” noemt: de eerste creatieve impuls.

In Parijs had hij de Franse Stichting Roeping ontdekt, gesticht door Marcel Bleustein-Blanchet, oprichter en directeur van het agentschap Publicis. Roger Forthomme wist Émile Bernheim ervan te overtuigen om in 1963 een Belgische tegenhanger te creëren. Zonder zijn drijvende kracht en inspiratie zou de stichting vandaag dus niet bestaan.

De eerste jury telde dertig leden, onder wie pater Pire, winnaar van de Nobelprijs voor de vrede; dr. Corneille Heymans, destijds professor aan de Universiteit Gent en winnaar van de Nobelprijs voor geneeskunde; Paul Cornil, secretaris-generaal van het ministerie van Justitie; de schilder Paul Delvaux en René Micha, een van de topexperts inzake de geschiedenis van de filmindustrie en de Europese cinema.

Structuur

  • Belgische Stichting Roeping, vzw opgericht in 1963
  • Erkend als stichting van openbaar nut in 2005 (KB van 12 december 2005)
  • Herdoopt tot VOCATIO in september 2011
  • Van 1969 tot begin 2012 stond VOCATIO onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit Koningin Fabiola.
  • Voortaan staat de stichting onder de Hoge Bescherming van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin