Wat is een VOCATIO-beurs ?

De VOCATIO-beurs is een individuele beurs van € 10 000 toegekend aan een gepassioneerde jongere met een echte roeping of levensproject die door een gebrek aan financiële middelen zijn/haar project niet kan ontwikkelen. VOCATIO geeft elk jaar tussen 18 en 20 beurzen.

Wie kan een beurs krijgen ?

Dit zijn de voorwaarden om een kandidaatsdossier in te dienen:

 • Op 31 december van het indienjaar ben je minstens 18 en minder dan 30 jaar oud.
 • Je bent Belg of
 • Als je een buitenlandse nationaliteit hebt
  • moet je in België verankerd zijn, namelijk: in België gedomicilieerd zijn en er minstens vijf jaar wonen;
  • én mag je niet afkomstig zijn van een land waar een gelijkaardige organisatie/stichting aan VOCATIO bestaat. Jongeren met de Franse nationaliteit, bijvoorbeeld, zullen doorverwezen worden naar de Franse stichting “La fondation Marcel Bleustein- Blanchet de la vocation”;
 • Je roeping is concreet en je kunt verwezenlijkingen aantonen. Het is dus meer dan een idee. Je ondervindt financiële moeilijkheden bij de verdere ontwikkeling ervan.

De VOCATIO-beurzen zijn beschikbaar voor alle jongeren, zonder onderscheid qua taal, afkomst, cultuur of studieniveau.

Welke projecten zijn ontvankelijk?

De projecten die in aanmerking komen, zijn  gevarieerd en behoren tot uiteenlopende domeinen: bakkers, biologen, chirurgen, muzikanten, dansers, fotografen, parfumeurs of ingenieurs, enz.

Ontdek hier de roepingen van al onze laureaten!

Concreet steunt VOCATIO projecten in 6 domeinen:

 • Gezondheid: geneeskunde, kinesitherapie, logopedie, verpleegkunde, psychologie, alternatieve therapieën, …
 • Wetenschappen en techniek: chemie, fysica, biologie, ingenieurswetenschappen, spitstechnologisch onderzoek, informatica, geografie, milieukwesties, …
 • Sociale en menswetenschappen: sociologie, antropologie, journalistiek, nieuwe media, culturele diversiteit, geopolitiek, geschiedenis, filosofie, …
 • Podiumkunsten: muziek, dans, toneel, circus, zang, filmkunst, literatuur en poëzie, …
 • Plastische kunsten: schilderkunst, beeldhouwkunst, tekenkunst, fotografie, architectuur, design, …
 • Ambachten: instrumentenbouw, houtbewerking, keramiek, goudsmeedkunst, lederwerk, boekbinden, weefkunst, schoenmaker, juwelierswerk, modeontwerper, bouwberoepen, technische beroepen, horeca, …

Wat is het doel van de beurs?

De beurs geeft het beslissend “duwtje in de rug” op een scharniermoment in de ontwikkeling van je roeping of levensproject. Met de beurs kan je, bijvoorbeeld, professioneel materiaal aankopen, investeren in een atelier, een gespecialiseerde opleiding volgen in het buitenland, een onderzoeksproject starten, een sociaal-/milieuproject uitwerken, enz.

De projecten of acties moeten wel bijdragen tot de ontwikkeling van je roeping of je levensproject. Ze mogen dus geen doel op zich vormen. De beurzen zijn niet bedoeld om reizen mee te bekostigen, basisstudies (bachelor of master) aan te vatten of een puur commerciële activiteit op te zetten.

VOCATIO schenkt speciale aandacht aan projecten met een maatschappelijke impact.

Welke zijn de selectiecriteria?

Aan de hand van deze zes vooraf bepaalde selectiecriteria zal de jury van experten van VOCATIO de dossiers analyseren en selecteren:

• Je project is een roeping (een passie, levensweg of levensproject op middellange termijn) die gebaseerd is op:
> een streven naar uitmuntendheid
> én een streven naar sociale betrokkenheid/ maatschappelijke impact
• Je roeping/project al is aangevat en je kunt concrete verwezenlijkingen aantonen;
• Je roeping/project is duurzaam en realistisch;
• Je dient een gedetailleerd en overtuigend het budget in;
• Je ondervindt moeilijkheden om financiële steun te vinden via de traditionele kanalen;
• Je roeping/project heeft een meerwaarde voor België en haar gemeenschappen;

Wanneer en hoe worden de laureaten gekozen ?

Preselectie

Na het einde van de kandidatenoproep, gaan alle ontvangen dossiers naar de verschillende sectorjury’s voor een preselectie. De sectorjury’s komen overeen met de 6 bovenvermelde domeinen.

De preselectie vindt plaats in januari. De gepreselecteerde kandidaten zullen door de jury gecontacteerd worden om meer informatie te geven over hun roeping. De kandidaten die jammer genoeg niet gepreselecteerd worden, zullen per e-mail verwittigd worden.

Eindselectie

De plenaire jury komt in maart samen en baseert zich voor een eindselectie op:-

 • Een korte schriftelijke presentatie met de persoonlijke gegevens van de gepreselecteerde kandidaat en de beknopte beschrijvingen van zijn/haar roeping, het gebruik van de beurs en het budget. Deze beschrijvingen worden letterlijk gekopieerd uit het dossier dat de kandidaat indiende.
 • Een video (elevator pitch) waarin de gepreselecteerde kandidaat zijn roeping en het belang van de beurs toelicht.
 • De mondelinge verdediging van de kandidaat door het jurylid met wie de gepreselecteerde kandidaat een grondig gesprek had over zijn roeping.

 

Na deze presentaties zal de jury stemmen om de laureaten van de nieuwe promotie te kiezen. De laureaten zullen persoonlijk verwittigd worden in de volgende dagen. De kandidaten die niet weerhouden worden, zullen per e-mail verwittigd worden.

Hoe dien je een kandidaatsdossier in?

Vul simpelweg het online formulier in en voeg er de nodige documenten aan toe om je project toe te lichten. Alle nuttige informatie over de procedure om een dossier in te dienen vind je terug in de rubriek ‘Dien je kandidatuur in’. Je kan op voorhand hier alle vragen van het online kandidaatsdossier raadplegen.

De beursuitreiking

De laureaten van de nieuwe promotie worden officieel bekendgemaakt op de beursuitreiking in mei. Dit feestelijk evenement is het hoogtepunt voor de laureaten! Het is een mooie gelegenheid om hun projecten in de spotlight te zetten in aanwezigheid van hun familie en vrienden, maar ook om kennis te maken met het hele VOCATIO-team, de beursschenkers en de partners van de stichting.

In de weken na de beursuitreiking, krijgen de laureaten het eerste deel van de beurs (€ 5.000). Het tweede deel (€ 5.000) volgt later na aanvraag op basis van een tussentijds verslag.

Enkele beelden van onze laatste beursuitreiking

Begeleiding

Naast de beurs krijgen de VOCATIO-laureaten begeleiding op 3 vlakken die hen helpt hun roeping te realiseren:

Het laureatennetwerk

We hebben dit netwerk opgericht zodat al onze laureaten tijdens een inspirerende activiteit kunnen samenkomen, nieuwe contacten kunnen leggen en hun ervaringen over de realisatie van hun roeping met elkaar kunnen delen. Dankzij de steun van partners als Linklaters kunnen wij kwaliteitsvolle activiteiten aanbieden op bijzondere locaties.

De opleidingen

Om de projecten van onze laureaten verder te stimuleren, organiseren we met de hulp van onze partners specifieke opleidingen en workshops. Zo ontwikkelde Capgemini Invent workshops op maat om de laureaten te leren om een echt businessplan op te stellen en hun projecten op een overtuigende en impactvolle manier te presenteren.

De zichtbaarheid van de laureaten

VOCATIO geeft maximale zichtbaarheid aan haar laureaten via haar eigen communicatiekanalen en via haar partners. Sinds enkele jaren publiceert Roularta Media Group een prachtige publireportage over de nieuwe laureaten in de tijdschriften Knack en Le Vif l’Express.

SLEUTELDATA KANDIDATUREN > PROMOTIE 2024

 • Van 15 sept. t.e.m. 15 nov. 2023
  Indienen van het dossier online
 • Januari 2024
  Preselectie van dossiers
 • Maart 2024
  Selectie van de laureaten
 • Juni 2024
  Beursuitreiking

De procedure om een dossier in te dienen vind je hier: ‘Dien je kandidatuur in’.

Meer informatie

Heb je nog vragen? Raadpleeg onze FAQ rubriek!