Wat is een VOCATIO-beurs ?

De VOCATIO-beurs is een individuele beurs van 10 000 € toegekend aan een gepassioneerde jongere met een echte roeping of levensproject die door een gebrek aan financiële middelen of een geschikte omkadering zijn/haar project niet kan ontwikkelen. VOCATIO geeft elk jaar tussen 18 en 20 beurzen.

Welk type project?

De projecten die in aanmerking komen zijn heel gevarieerd: professioneel materiaal kopen, een gespecialiseerde opleiding volgen in het buitenland, een onderzoeksproject starten of een sociaal of milieuproject uitwerken. Alles kan!

Maar let op, deze projecten of acties moeten bijdragen tot de ontwikkeling van het project/de roeping en geen doel op zich vormen. De beurzen zijn dus niet bedoeld om reizen mee te bekostigen, studies aan te vatten of een puur commerciële activiteit op te zetten.

VOCATIO schenkt speciale aandacht aan de projecten die een zekere maatschappelijke impact hebben.

Domeinen

VOCATIO steunt projecten in 6 domeinen:

 • Gezondheid: geneeskunde, kinesitherapie, logopedie, verpleegkunde, psychologie, alternatieve therapieën, …
 • Wetenschappen en techniek: chemie, fysica, biologie, ingenieurswetenschappen, spitstechnologisch onderzoek, informatica, geografie, milieukwesties, …
 • Sociale en menswetenschappen: sociologie, antropologie, journalistiek, nieuwe media, culturele diversiteit, geopolitiek, geschiedenis, filosofie, …
 • Podiumkunsten: muziek, dans, toneel, circus, zang, filmkunst, literatuur en poëzie, …
 • Plastische kunsten: schilderkunst, beeldhouwkunst, tekenkunst, fotografie, architectuur, design, …
 • Ambachten: instrumentenbouw, houtbewerking, keramiek, goudsmeedkunst, lederwerk, boekbinden, weefkunst, schoenmaker, juwelierswerk, modeontwerper, bouwberoepen, technische beroepen, horeca, …

Wij steunen ook jongeren met een atypische loopbaan en roeping.

Wie kan een beurs krijgen ?

Om een kandidaatsdossier te kunnen indienen, moet je aan deze voorwaarden voldoen:

 • Op 31 december van het indienjaar minstens 18 en minder dan 30 jaar oud zijn.
 • Belg zijn of duidelijk in België verankerd zijn, te weten: er gedomicilieerd zijn en er wonen.

De VOCATIO-beurzen zijn beschikbaar voor alle jongeren, zonder onderscheid qua taal, afkomst, cultuur of studieniveau. VOCATIO steunt de realisatie van roepingen en levensprojecten, zonder welk elitarisme dan ook.

Welke zijn de selectiecriteria?

Om in aanmerking te komen voor een VOCATIO-beurs moet de kandidaat kunnen aantonen dat hij/zij :

• Een ware roeping of een levensproject heeft
Gepassioneerd is door zijn levensproject en dat die passie steunt op:
> een streven naar uitmuntendheid
> een streven naar sociale betrokkenheid/ maatschappelijke impact
Creativiteit aan de dag legt en zowel ambitieus als resultaatsgericht is
• Streeft naar innovatie en duurzaamheid
Moeilijk of niet financiële steun vindt via de traditionele kanalen (doctoraatsbeurzen, FWO,…)
• De VOCATIO-beurs gebruikt om zijn/haar levensproject een extra boost te geven voor het debuut van zijn/haar project
• Dankzij de VOCATIO-beurs nieuwe carrièremogelijkheden zal kunnen verkrijgen die zonder de beurs niet (direct) haalbaar zijn
• De VOCATIO-beurs op een scharniermoment in zijn/haar carrière aanvraagt

Hoe moet je een kandidaatsdossier indienen ?

Het is heel eenvoudig ! Vul het online formulier in en voeg er de nodige documenten aan toe om je project te illustreren. Alle nuttige informatie over de procedure om een dossier in te dienen vind je terug in de rubriek ‘Dien je kandidatuur in’.

Begeleiding

Naast de beurs biedt VOCATIO ook begeleiding aan om haar laureaten meer steun te bieden bij het verwezenlijken van hun roeping. Deze begeleiding neemt 3 vormen aan:

Contact met andere laureaten via het laureatennetwerk

Het netwerk van VOCATIO-laureaten werd opgericht om al onze laureaten bijeen te brengen rond een inspirerende activiteit om elkaar terug te zien, nieuwe contacten te leggen en hun ervaringen te delen in de realisatie van hun roeping. En dit, meerdere keren per jaar.

Opleidingen

Om de projecten van onze laureaten verder te stimuleren, hebben we met de hulp van onze partners specifieke opleidingen en workshops opgezet. Zo heeft Capgemini Invent workshops op maat ontwikkeld om de laureaten in staat te stellen een echt businessplan op te stellen en hun projecten op een overtuigende en impactvolle manier te presenteren.

Meer zichtbaarheid voor de laureaten

VOCATIO geeft haar laureaten steeds zoveel mogelijk zichtbaarheid via haar eigen communicatiekanalen (social media, website, nieuwsbrief) maar ook via haar partners, de pers en de evenementen die ze organiseert.

Hoe worden de laureaten gekozen ?

Preselectie

Na het einde van de kandidatenoproep, gaan alle ontvangen dossiers naar de verschillende afdelingen van de jury voor een preselectie. De afdelingen van de jury komen overeen met de 6 bovenvermelde domeinen. De kandidaten van de afdelingen “Plastische kunsten” en “Ambachten” worden uitgenodigd om hun werken tentoon te stellen in het kader van deze preselectie.

De preselectie vindt plaats in januari. De gepreselecteerde kandidaten zullen door de jury gecontacteerd worden om meer informatie te geven over hun roeping. De kandidaten die jammer genoeg niet gepreselecteerd worden, zullen per e-mail verwittigd worden.

Eindselectie

Alle gepreselecteerde dossiers zullen gepresenteerd worden op de plenaire jury in maart. Na deze presentatie, zal de jury stemmen om de laureaten van de nieuwe promotie te kiezen. De laureaten zullen persoonlijk verwittigd worden in de volgende dagen. De kandidaten die niet weerhouden worden, zullen per e-mail verwittigd worden.

De beursuitreiking

De laureaten van de nieuwe promotie worden officieel bekendgemaakt op de beursuitreiking in mei. Dit feestelijk evenement is het hoogtepunt voor de laureaten! Het is een mooie gelegenheid om hun projecten in de spotlight te zetten in aanwezigheid van hun familie en vrienden maar ook om kennis te maken met het hele VOCATIO-team, de beursschenkers en de partners van de stichting.

In de weken na de beursuitreiking, krijgen de laureaten het eerste deel van de beurs (5000 EUR). Het tweede deel (5000 EUR) volgt later na aanvraag op basis van een tussentijds verslag.

Wil je de sfeer van de beursuitreiking proeven? Kijk naar het filmpje van de promotie 2019!

SLEUTELDATA KANDIDATUREN > PROMOTIE 2022

 • Van 13 sept. t.e.m. 10 nov. 2021
  Indienen van het dossier online
 • NIEUWE DEADLINE ! 10 november 2021
  Uiterste datum voor het indienen van het dossier
 • Januari 2022
  Preselectie van dossiers
 • April 2022
  Selectie van de laureaten
 • Juni 2022
  Beursuitreiking
Meer informatie

Heb je nog vragen? Raadpleeg onze FAQ rubriek!