1. Een financieel gebaar

a. Een gift

U kunt een gift storten op rekeningnummer onder.
Elke jaargift van veertig euro of meer is fiscaal aftrekbaar.

KBC BE95 7330 3967 5858

b. Methoden van betaling

Je kunt doneren via PayPal of overschrijving.

c. Een doorlopende opdracht

U kunt regelmatig giften doen, ongeacht het bedrag, met een maandelijkse of jaarlijkse doorlopende opdracht. Neem contact op met uw bank.

d. Een beurs

Particulieren of ondernemingen kunnen een partnerschap met ons aangaan door de jaarlijkse promoties te steunen.

e. Een legaat / duo legaat

U kunt een legaat of een duo legaat ten voordele van de stichting in uw testament opnemen.

Legaten ten voordele van VOCATIO – stichting van openbaar nut, bij Koninklijk Besluit erkend op 12.12.2005 – genieten een gunstiger fiscaal tarief dan andere begunstigden.

De successierechten voor andersoortige organisaties (zoals vzw’s) schommelen tussen 12,5 en 25%, afhankelijk van het feit of ze fiscale attesten kunnen uitreiken of niet.

Een duolegaat betekent dat er twee legaten zijn:

Als u bijvoorbeeld een deel van uw patrimonium aan VOCATIO wilt overmaken volgens de eerder vermelde aanslagvoeten, dan zal dat gedeelte als tegenprestatie ook de successierechten moeten dragen van de rest van uw erfenis, dus ook van het stuk dat naar andere begunstigden of uw erfgenamen gaat. Op die manier beperkt u het totaal van de successierechten op uw erfenis en verhoogt u dientengevolge het aandeel van uw andere begunstigden of uw erfgenamen.

Steun VOCATIO!

Innovatie, onafhankelijkheid, doorzettingsvermogen, passie, roeping… Het heeft allemaal zijn prijs.  VOCATIO moet dan ook alle zeilen bijzetten om haar werking te kunnen voortzetten. Daarom verzoekt zij eenieder die mee de samenleving van morgen wil helpen opbouwen, om steun.

Deelt u onze aspiraties? Steun dan onze stichting!
Wat kunt u concreet doen?

De medewerkers van de stichting staan geheel tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden en hun enthousiasme met u te delen.

2. Een persoonlijk gebaar

Een persoonlijk gebaar

  • De werking van VOCATIO ter sprake te brengen in uw kennissenkring
  • Een link (met of zonder logo) op uw website te plaatsen, waardoor u ons op ruimere schaal zichtbaar maakt
  • Ruchtbaarheid te geven aan onze jaarlijkse oproep voor kandidaturen
  • Onze nieuwsbrief te verspreiden
  • De werking van de VOCATIO te koppelen aan de mijlpalen in uw leven (verjaardag, huwelijk…)
Abonneer op onze nieuwsbrief