Om jongeren te informeren over andere financieringsmogelijkheden dan de VOCATIO-beurs, hebben we een (niet exhaustieve) lijst opgesteld van andere steunende organisaties in ons land. We hebben ze in verschillende categorieën onderverdeeld, zoals u hierna kunt zien.

Kunst en cultuur