Privacyverklaring VOCATIO 

VOCATIO respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) die op 25 mei 2018 van kracht wordt in alle Europese landen. Concreet betekent dit het volgende:

Hoe verzamelt VOCATIO persoonlijke gegevens?

 • VOCATIO verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt, of die derden aan ons meedelen, in het kader van haar activiteiten (bv. in het kader van een kandidaatsdossier, organisatie van de beursuitreiking, fondsenwerving,…).

Welke persoonlijke gegevens verwerkt VOCATIO?

 • VOCATIO verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van haar activiteiten.

Wanneer en waarom verwerkt VOCATIO persoonlijke gegevens?

 • VOCATIO verwerkt deze gegevens voor het uitvoeren van haar activiteiten en enkel:
  • indien u hier de toestemming voor gaf; 
  • of, indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren (bv. uw adres om een publicatie op te sturen of uw bankrekeningnummer om financiële steun uit te keren);
  • of, indien we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken (bv. uw rijksregisternummer om een fiscaal attest te kunnen aanleveren);
  • Of indien het van publiek of legitiem belang is (bv. bekendmaking op onze website van personen die financiële steun ontvingen)

Hoe behandelt VOCATIO persoonlijke gegevens?

 • Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst:
  • Schrijft u zich bijvoorbeeld in voor één of meerdere nieuwsbrieven, dan gebruiken wij uw gegevens enkel om u deze nieuwsbrieven te bezorgen. Elke nieuwsbrief geeft u ook de mogelijkheid om u uit te schrijven
 • Enkel de bevoegde personen binnen VOCATIO zullen tot uw persoonsgegevens toegang hebben en deze zullen niet worden medegedeeld aan derden

Hoe lang bewaart VOCATIO persoonlijke gegevens?

 • Dient u via deze website een kandidaatsdossier in, bestelt u een publicatie, schrijft u zich in voor een evenement of maakt u een gift over, dan houden we uw gegevens bij voor de periode die nodig is om de door u gevraagde dienst correct af te handelen.
 • VOCATIO kan daarnaast beslissen om bepaalde gegevens op een geaggregeerde manier te verzamelen op langere termijn om de eigen werking te evalueren en bij te sturen (bv. uitgekeerde steun over de jaren heen). Individuele identificatie van personen is hierbij niet aan de orde.

Bewaart VOCATIO mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?

 • Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

 • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens, kan deze op juistheid controleren en onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens steeds doen verbeteren.
 • Voor alle mogelijke vragen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens kan u zich te allen tijde richten VOCATIO , Beenhouwersstraat 53 te 1000 Brussel, tel: 02/213 14 90, e-mail: privacy@vocatio.be

Gebruik van cookies

Zoals vereist door artikel 129, 1° van de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 wil VOCATIO de bezoekers van haar website informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer , zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u uw browser op die manier  instellen.

Hoe zet u cookies uit?

Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat op de volgende manier doen, afhankelijk van uw browse.
-Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
-Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
-Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
-Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042