Een nieuwe behandeling voor chronische buikpijn bij patiënten met het prikkelbare darmsyndroom

Annemie Deiteren is geboren in 1985 in Wilrijk. Zij is een jonge, sprankelende en dynamische wetenschapster. De passie voor wetenschap zat er al van jongs af aan in: als kind wilde ze graag ‘professor Gobelijn’
worden. ‘Uitvinder’ leek haar dé ultieme job. Die drang naar kennis leidde tot een studie geneeskunde. Daar ontdekte ze hoe ze haar kinderdroom een volwassen uiting kon geven: in het wetenschappelijk onderzoek.
Centraal in Annemie’s wetenschappelijke interesse staat het prikkelbare darmsyndroom, ook gekend als spastisch colon of irritable bowel syndrome (IBS). Deze ziekte treft bijna 1 op 10 volwassenen. Patiënten met IBS lijden aan chronische buikpijn, waarvoor de geneeskunde op dit ogenbliknog geen duidelijke verklaring heeft. Deze onverklaarbare buikpijn is zeer frustrerend, zowel voor patiënten als voor artsen. De beschikbare geneesmiddelen brengen meestal geen of onvoldoende soelaas en de levenskwaliteit van patiënten gaat er zwaar op achteruit. Dat maakt van IBS een belangrijk gezondheidsprobleem met een niet te onderschatten socio-economische impact. Annemie geraakte geboeid door deze aandoening. Hoe komt het dat zoveel mensen last hebben van chronische buikpijn, zonder dat de geneeskunde hiervoor een duidelijke verklaring heeft, laat staan een oplossing kan vinden? Annemie besloot dit verder uit te zoeken. Tijdens haar doctoraat ontdekte Annemie dat de histamine 1 en histamine 4-receptoren een zeer grote rol spelen bij
IBS. Dat is een belangrijke bevinding, die impliceert dat geneesmiddelen die inwerken op deze histamine receptoren interessante nieuwe doelwitten zijn in de zoektocht naar een nieuwe behandeling voor IBS, haar
ultieme doel. In dit stadium is het echter nog te vroeg om deze geneesmiddelen aan patiënten toe te dienen. Eerst moet nog heel wat extra onderzoek worden verricht. De steun van VOCATIO stelt Annemie in staat
dit onderzoek verder te zetten en zo haar droom te verwezenlijken, namelijk een nieuwe behandeling te ontwikkelen voor IBS.