Bodemonderzoek met beeldvorming dankzij de geofysica

Thomas Hermans is in 1987 geboren in Verviers. De jonge onderzoeker is al sinds zijn jeugd mateloos gefascineerd door geologie en fysica. Zijn keuze voor een studie als ingenieur-geoloog aan de Luikse universiteit
lag dan ook voor de hand. Hij ontdekte er de toegepaste geofysica en raakte in de ban. Toegepaste geofysica of geofysische beeldvorming lijkt op medische beeldvorming in ziekenhuizen, met als verschil dat de ‘patiënt’ van de geofysicus de aardebodem is. Thomas is dus regelmatig op het terrein om elektrische, seismische en elektromagnetische gegevens te verzamelen. Vervolgens haalt hij de gegevens door algoritmes, om zo een cartografie of een beeld van de bodemeigenschappen te bekomen. Dankzij die technieken is een beter begrip van de ondergrond mogelijk en kunnen bepaalde maatschappelijke problemen beter aangepakt worden, zoals de bepaling van waar zich ondergrondse waterbronnen bevinden en hoe die beschermd kunnen worden, wat de aard van bodemvervuiling is en hoe die te remediëren, of hoe geologische risico’s voorspeld en voorkomen kunnen worden. Thomas werkt momenteel aan de ontwikkeling en de implementatie van een methode die Electrical Resistance Tomography (ERT) heet en waarmee de evolutie, zowel in de ruimte als in de tijd, van de temperatuur in de ondergrond op non-invasieve wijze gemeten kan worden. Die informatie hoopt hij te kunnen gebruiken om de bestaande modellen van warmteoverdracht te verifiëren en te verfijnen, die onder meer hun nut bewijzen bij het dimensioneren van geothermische installaties op beperkte diepte. Met het oog daarop wil Thomas graag een opleiding volgen bij prof. Jef Caers van de universiteit van Stanford, die een topteam leidt op het gebied van modellen voor ondergrondse reservoirs en de integratie van geofysieke gegevens. Met de VOCATIO-beurs zal Thomas in Stanford kunnen verblijven voor nader onderzoek en zijn project voor het ontwerpen van ERTmeetsystemen verder tot een goed einde kunnen brengen.