De evolutieleer en de biologische weerstand beter begrijpen door de studie van een aseksueel extremofiel organisme

Boris Hespeels is geboren in 1985 in Namen. Wetenschap is van kindsbeen af zijn passie. Na zijn universitaire studies in de biologie vatte hij als assistent aan de universiteit van Namen een doctoraatsverhandeling aan, zodat hij zich kon toeleggen op het onderwijzen van de zoölogie en de bio-informatica, zowel als op wetenschappelijk onderzoek pur sang. Het onderzoek van Boris Hespeels gaat over de bdelloïdea (die tot het geslacht der bloedzuigers behoren). Het zijn uitermate resistente raderdiertjes, organismen die hoge dosissen radioactiviteit en extreme hitte verdragen. Als ‘rustpauze’ kunnen ze op elk moment van hun levenscyclus ‘uitdrogen’ en hun functioneren later, onder gunstigere omstandigheden, hervatten. Van die microscopische wezens zijn er al vijftig miljoen jaar enkel vrouwtjes, die zich zonder geslachtsverkeer voortplanten,
wat vragen doet rijzen bij de evolutieleer in de hedendaagse biologie, die stelt dat de afwezigheid van seksuele voortplanting op termijn onvermijdelijk tot het uitsterven van een soort leidt. In 2013 heeft Boris deelgenomen aan de sequentiëring van het genoom van dit organisme. Die resultaten bevestigen de stelling die ingaat tegen de traditionele evolutieleer. Ander onderzoek dat Boris Hespeels gepubliceerd heeft, toont aan dat de verdroging van de raderdiertjes breuken veroorzaakt in hun DNA, maar dat ze in staat zijn hun genetisch materiaal bij de rehydratatie te herstellen. Tijdens dat herstelproces maken de bdelloïdea gebruik van genetische informatie van andere organismen in hun omgeving. De VOCATIO-beurs zal Boris Hespeels in staat stellen om een tijdlang in de Verenigde Staten te verblijven. Hij wil er graag de genen ontcijferen die bij dat uitzonderlijke weerstandsvermogen en bij dat uitdrogingsproces betrokken zijn, om een beter begrip te krijgen van de afweeren voortplantingsmechanismen van deze organismen. Het project opent nieuwe mogelijkheden voor het wetenschappelijk onderzoek in het kader van kankerbestrijding, bescherming tegen UV-straling…