Cinema (Grand Travaux – Zéro de Conduite – Sabzian)

Gerard-Jan Claes is geboren in 1987 in Leuven. Met zijn afstudeerproject ‘Because We Are Visual’ won hij de Wildcard van het VAF, de Mathilde Horlait Dapsens prijs en het legaat Franciscus Pycke in 2010.

Sinds 2008 maakt hij films samen met Olivia Rochette. Momenteel werken ze aan ‘Grands travaux’, een documentaire rond Anneessens-Funck, een Nederlandstalige secundaire beroepsschool in de Anneessenswijk waar verscheidene (leef)werelden bij elkaar komen die het soms onherbergzame Brussel weerspiegelen. ‘Grands travaux’ brengt in kaart hoe de jongeren door de verbrokkelde en veelvormige stedelijke ruimtes bewegen en er hun plek zoeken. De titel verwijst naar de stedenbouwkundige werken die in de jaren vijftig en zestig van Brussel een grote bouwput maakten. Ze zijn symbool geworden voor de grootstadsproblemen die Brussel tot op heden kenmerken.

Cinema is voor Gerard-Jan Claes meer dan het filmisch object, meer dan het afgewerkte product dat we als toeschouwers consumeren. Een film is niet  monolithisch of ondoordringbaar maar staat midden in de wereld. Het is een ervaring, een gezindheid, een attitude. Hij plaatst zijn filmmaken bijgevolg in een ruimer kader en wil ook bouwen aan een nieuw cinefiel weefsel aangezien het oude langzamerhand aan het verdwijnen is. Het is vanuit dat gevoel van gemis dat hij in 2013 samen met zes andere filmmakers de cinefiele website ‘Sabzian.be’ oprichtte. Het wil een ruimte installeren die een denken over en kijken naar cinema ernstig neemt en die haaks staat op geldende  marketingstrategieën en een cultuurjournalistiek die louter aankondigt. In datzelfde jaar richtte hij samen met filmmakers Olivia Rochette en Elias Grootaers ‘Zéro de conduite’ op, een structuur waarbinnen ze hun eigen films zullen produceren. Zéro de conduite wil op termijn ook steun bieden voor andere zogenaamde ‘auteurs-producenten’, voor makers die de productie van hun film meer in eigen handen willen houden door het democratiseren van productiefaciliteiten. Daardoor zouden films goedkoper tot stand kunnen komen en los komen van een marktlogica.

De VOCATIO-beurs stelt Gerard-Jan instaat om zijn film ‘Grands travaux’ te verwezenlijken en daarnaast ‘Sabzian’ en ‘Zéro de conduite’ verder uit te bouwen.

*Photos by Liesbeth Beeckman & Olivia Rochette & Gerard-Jan Claes