Theater als een middel voor wederopbouw

Mijn passie is toneel. Mijn roeping is acteren op een podium, en dit met iedereen: kinderen uit achtergestelde middens, gevangenen, misbruikte vrouwen, vroegtijdige schoolverlaters, mindervaliden… Hier of elders. Graag wil ik die vrouwen en mannen helpen om hun waardigheid terug te vinden. Het toneel kan hen immers met henzelf en met hun omgeving verzoenen.

In 2011 heb ik Frédérique Lecomte ontmoet, de oprichtster van het gezelschap “Théâtre et Réconciliation”. Haar eigenzinnige werkwijze spreekt me enorm aan. Voor haar zijn de persoonlijkheid van de acteur en wat hij heeft meegemaakt, het werkmateriaal voor de toneelcreatie. Zij vertrekt van de persoon zelf, zijn voorgeschiedenis en zijn persoonlijkheidsstructuur, om van daaruit een rol op te bouwen. Na deze ontmoeting heb ik meegespeeld in verschillende toneelstukken met mentaal gehandicapte acteurs van het “Koningin Fabiola Centrum” in Neufvilles. Die ervaring is onvergetelijk; ik deel ze met Sophie Delfosse, regisseur van het “Théâtre du Plantin”.

Ik wil toneel blijven beschouwen als een groeiproces voor zij die het spelen. Ik wil graag dieper graven in de werkwijze die het individu sterker maakt, omdat hij zich gehoord weet, zodat hij op een positieve manier naar de toekomst kan kijken.

De VOCATIO-beurs zal me in staat stellen om met “Théâtre et Réconciliation” toneelstukken op poten te zetten met kindsoldaten in de Democratische Republiek Congo en met achtergestelde bevolkingsgroepen in Burundi.

Beurs geschonken door LA FONDATION CLAUDE DECLRECQ.

*Foto door Benjamin Géminal.