Filmmaakster

Livia’s roeping is om films te maken met een inclusieve blik. Daarmee wil ze het publiek toegang geven tot de gevoelswereld van vrouwen en alle minderheden die nog geen gelijke plek hebben in de samenleving en de audiovisuele sector.

“Mijn roeping om films met een inclusieve blik te maken, ontstond tijdens mijn filmopleiding. Ik kon me moeilijk identificeren met het overgrote deel van de films die gemaakt zijn met en voor een mannelijke blik. Vrouwelijke personages worden te vaak minder uitgewerkt, geschreven in functie van een mannelijk personage en afgebeeld als (lust)objecten.”

Onder het peterschap van De Nationale Loterij

Foto’s: Karel Duerinckx