Moderne Vulkanologie

Ik ging geologie studeren. Met de steun van Matthieu Kervyn, VOCATIO-laureaat in 2005, maakte ik mijn bachelorproject over vervormende vulkanen, en trok ik voor mijn masterscriptie in 2010 vijf weken naar de Karthalavulkaan, op het Grande Comore eiland. Op de top van deze vulkaan ligt een kratercomplex van drie bij vier kilometer: een desolaat maanlandschap van assen en blokken weggeslingerd bij vorige explosieve uitbarstingen, afgekoelde lavastromen en verschillende kraters en spleten waaruit dagelijks gasdampen opstijgen die sterk ruiken naar zwavel. Op de kuststrook en de lagere vulkaanflanken leven nu minstens 250 000 mensen, één van de armste bevolkingen wereldwijd, bij een volgende uitbarsting blootgesteld aan ongekende gevaren van lavastromen of asregens. Karthala kende in de laatste jaren een uitbarsting elke 8 à 15 jaar. Met de laatste uitbarsting in 2007 is het gevaar dus reëel. Tijdens het jaarlijkse regenseizoen mobiliseren zware regens de assen op de vulkaantop, en overspoelen ze zo de lagergelegen dorpen, met onherroepelijke materiële schade tot gevolg.

Sinds 2012 tot september 2014 werk ik aan de Vrije Universiteit Brussel als onderzoeker in het team van Prof. Kervyn dat focust op onderbestudeerde vulkanen in ontwikkelingslanden, en dan vooral Afrika. Ik probeer daar verschillende vulkanische processen beter te verstaan, zowel via het opbouwen van dynamische schaalmodellen, als via veldwerk in 2013 in de Virunga Vulkanische Provincie, Oost-DRCongo en Rwanda. Voor de Virunga ben ik werkzaam binnen het project “GeoRisk In Centraal-Afrika” (GeoRisCA), waarbij ik momenteel volop werk aan regionale kaarten van de impact van vulkanische gevaren zoals lavastromen en explosieve uitbarstingen.

Omdat de Karthalavulkaan en zijn gevaren zeer onvoldoende bestudeerd zijn, ben ik zeer dankbaar dat de VOCATIO-beurs me zal helpen om een lange veldmissie te ondernemen, waarbij ik data zal verzamelen aan de vulkaantop en dus inzicht zal krijgen in mogelijke toekomstige uitbarstingsmechanismen. Ik zal weerstations installeren en Comorezen aanleren om regengegevens af te lezen. Samen met een doorgedreven geologische studie van alle vulkanische puin en assen die afgezet werden tijdens de modderstromen van de laatste jaren, zullen we in staat zijn om te begrijpen waarom de modderstromen plaatsvinden, en waar op het eiland het gevaar het grootst is, om zo de lokale autoriteiten zoals de civiele bescherming te helpen beschermingsmaatregelen op te bouwen.

Beurs geschonken door HET ERNEST SOLVAY FONDS