Choreograaf, danser en performer

Lucas’ project, Ndoto (droom), wil een artistieke brug slaan tussen Afrika en Europa, door te werken met de kinderen van Goma. Door dans wil hij kinderen die door de oorlog zijn getroffen, helpen bij hun reïntegratie in de maatschappij.

“Deze ketting van mij voorvaderen uit de Afrikaanse Zuidelijke Sahara regio symboliseert mijn roeping. Het stelt een scarabee voor, symbool voor de Afrikaanse goden. Voor mij vervat hij kracht, moed, werk en visie.”

Onder het peterschap van Baron en Barones Philippson

Foto’s: Karel Duerinckx