29 jaar, audiovisueel artieste

Wat kunnen wij leren uit het verleden en hoe dat toepassen op het heden en de toekomst? Florinda wil deze vraag onderzoeken aan de hand van audiovisuele taal. Haar project zal boeiende verhalen en figuren uit de Belgische geschiedenis behandelen, die onderbelicht zijn gebleven.

“Film is vandaag het meest gebruikte medium. Het is een belangrijke maatschappelijke taak om te exploreren waar het een plaats heeft in het creëren van een bewustzijn rond het verleden, het heden en de toekomst.”

Onder het peterschap van FOD Buitenlandse Zaken

Foto’s: Karel Duerinckx