Ingenieur in de computerwetenschappen

Antonio doet een doctoraat in kunstmatige neurale netwerken. Zijn doel is een computerprogramma te maken om met beperkte middelen een probleem efficiënt op te lossen. Zoals het verbeteren van een medische diagnose.

“De USB-kabel stelt mijn roeping voor. Hij kan voor veel dingen worden gebruikt, zoals het opladen van een smartphone of het uitwisselen van gegevens tussen apparaten. Het is een middel om te verbinden, uit te wisselen, te delen.”

Onder het peterschap van McKinsey & Company

Foto’s: Karel Duerinckx