Biologe en violiste

Een 30 maanden durende wetenschappelijke en muzikale expeditie op een zeilboot rond de Atlantische Oceaan, op zoek naar geluiden van walvisachtigen en de geluidsoverlast die hen verstoort. Marie-Kell neemt de geluiden van de oceaan op, maakt er toegankelijke documentaires over en componeert ook muziek waarin ze deze geluiden combineert met haar viool en de muzikanten die ze onderweg ontmoet.

“Mijn project verenigt kunst en wetenschap. Wanneer ik op zee ben, registreer ik de geluiden van de walvisachtigen, maar ook de geluidsvervuiling van de mens in de oceaan. Ik analyseer die gegevens en zoek concrete acties om de geluidsvervuiling te reduceren.”

Onder het peterschap van Baron en Barones Philippson

Foto’s door Karel Duerinckx