Conservatie en restauratie van schilderijen

Onderzoek doen naar conservatieen restauratietechnieken voor schilderijen is voor mij dagelijkse kost. Ik heb het beroep op de middelbare school ontdekt, tijdens een stage in het museum van Berlijn. Zestien was ik, maar het vak boeide me meteen mateloos. De stage heeft me resoluut in de richting van conservatie-en restauratie gestuwd.

De daaropvolgende jaren waren heel productief: ik heb teken- en schilderopleidingen gevolgd en stages gedaan bij zelfstandige restaurateurs en in musea. Uiteindelijk ben ik afgestudeerd aan de Academy of Fine Arts (Hochschule für Bildende Künste) in Dresden. Het bestuderen van schilderijen in al hun aspecten maakte me gewoonweg gelukkig – en nog steeds!

Graag wil ik bijdragen tot de exploratie van het nationaal artistiek patrimonium. Conservatie en restauratie is in feite een recente discipline, met een gevarieerde en controversiële geschiedenis. Omdat het vak zo nauw verbonden is met de natuurwetenschappen en de kunstgeschiedenis, kun je er als onderzoeker heel wat kanten mee uit. Een richting die mij enorm boeit, is de schildertechniek. Door die te bestuderen, begrijp je een schilder beter en kun je zijn artistieke ontwikkeling reconstrueren. Daarnaast kan de analyse van historische bronnen ons meer leren over welke commerciële wegen de verschillende materialen gevolgd hebben en welke tradities tussen de ateliers zijn uitgewisseld.

Andere fascinerende pistes ontdek je al doende, want een restaurateur staat dagelijks voor een hoop vragen. Hoe zijn de conservatie- en restauratietechnieken nog te verbeteren? Verkies je natuurlijke of synthetische producten? Hoe reageren de producten mettertijd (over 10, 20 of 50 jaar)? Hoe kun je trillingen tijdens het transport van een kunstwerk tegengaan?

De beurs van Stichting VOCATIO zal me in staat stellen om een doctoraal proefschrift aan te vatten in een nog nader te bepalen onderzoeksrichting. Conservatie-restauratie is als doctoraatsrichting pas opgericht, wat alleszins een stap in de goede richting is voor meer beroepserkenning. In de opleiding zitten deelname aan congressen, laboratoriumanalyses en de aankoop van vakliteratuur vervat. De uitkomst van mijn project is dus een doctoraatstitel, maar tegelijk is het voor mij de aanloop naar een carrière als onderzoeker.

Beurs geschonken door De Heer en Mevrouw Harold Boël