Spraakgebaseerde zoeksystemen als hulpmiddel voor mensen met beperkingen

De relatie tussen de hedendaagse maatschappij waarin we leven en de technologie die we gebruiken, boeit en intrigeert me. De uitdaging om deze relatie te kunnen begrijpen leidde me, na een opleiding in de sociale wetenschappen, naar een studie in Computer Science.

Door een fietsongeval kreeg ik echter zelf te maken met de spitstechnologie die aan mensen met beperkingen als hulpmiddel aangeboden wordt. Voor mijzelf voelden ze meestal eerder aan als een struikelblok dan als een hulpmiddel. De ontwikkelaars van deze programma’s hebben een dergelijke situatie nog nooit ervaren. Ik wel en daarom begrijp ik als geen ander dat je de gebruikers moet volgen in wat zij kunnen en wat zij van het programma verwachten. Mijn roeping is om mensen met beperkingen de juiste software aan te bieden die hen zal helpen revalideren, emanciperen en sterker en zelfstandiger maken.

Aan de RMIT University in Melbourne heb ik de kans gekregen om met een groep van onderzoekers samen te werken en wetenschappelijk onderzoek te doen naar het verbeteren van zoekprocessen voor online zoekmachines. De focus van de research ligt op het zodanig veranderen van de zoekprocessen dat geen enkele motorische interactie met een scherm of toetsenbord nodig is, maar dat de zoekprocessen via een verbale boodschap gestuurd kunnen worden. De nieuwe en evoluerende technologie stelt ons in staat om meer ingewikkelde systemen te ontwikkelen waarbij de input en output kan worden gegeven in het spreken. Daarom kan een Speech User Interface een nuttig hulpmiddel zijn voor mensen met een motorische handicap, met een visuele handicap, met beperkte literaire vaardigheden, of voor mensen met leesen spraakstoornissen zoals afasie en dyslexie. Het ontwerpen van interfaces voor dergelijke systemen is echter zeer complex en verschilt van het ontwerpen van traditionele desktop applicaties.

Met de VOCATIO-beurs krijg ik de kans om gaststudent te zijn aan twee universiteiten in de Verenigde Staten van Amerika. Deze universiteiten zijn vooruitstrevend en ver gevorderd in het onderzoek naar zoekmachines en de gebruiksvriendelijkheid ervan. De beurs laat me ook toe om mijn proefopzet te verbreden en de toepassing ervan bij een bredere doelgroep uit te testen. Als mijn proefopzet slaagt, ligt er een nieuw pad open voor de toegankelijkheid van zoeksystemen voor een grote groep mensen, die tot nu toe een beperkte toegang hadden tot de informatiestroom van onze maatschappij.

Beurs geschonken door het InBev-Baillet Latour fonds.