In 1978 richtte Philippe Bermann La Casa del Estudiante Triqui op in het zuiden van Mexico. Zijn eerdere ontmoeting met de Triqui-gemeenschap en de confrontatie met de tekortkomingen en de ernstige moeilijkheden die ze ondervonden, brachten hem ertoe een structuur te creëren om de meest gemotiveerde jonge Triqui’s te helpen om hun studies voort te zetten. In haar veertigjarig bestaan hebben tientallen jonge mensen geprofiteerd van de educatieve actie van La Casa.

Studeren en werken

La Casa del Estudiante Triqui werd opgericht om de jonge Triqui’s toegang te geven tot middelbare en hogere studies met behoud van hun culturele specificiteiten. Oorspronkelijk gebouwd door de eerste studenten zonder financiële steun, kon La Casa in 1981 profiteren van een VOCATIO-beurs om zich verder te ontwikkelen. Vandaag beslaat het complex 4000 m² en omvat het gebouwen, boomgaarden, moestuinen, tuinen, dierenhokken en twee waterputten. Het verwelkomt jongens en meisjes vanaf 12 jaar en werkt in een participatieve zelfmanagementmodus. Er is geen personeel: de jongeren delen de administratieve, huishoudelijke en productieve taken die zij moeten combineren met hun studies volgens zeer nauwkeurige schema’s. Zo leren zij verantwoordelijkheid te nemen voor het leven in een gemeenschap.

Copie de Copie deIMG-20160521-WA0010     Copie de 2016-02-K089

De resultaten

Sinds 1978 hebben meer dan 120 jongeren deelgenomen aan de educatieve actie. Velen van hen zijn afgestudeerd aan de middelbare school en een twintigtal hebben het hoger onderwijs voltooid. Dit is onder andere het geval voor Alfonso die net zijn ingenieursdiploma heeft behaald maar ook voor Mario (advocaat), Marcos (architect), Oliveria (psycholoog) en Maribel (chef-kok). Andere jongeren zijn hogere studies begonnen en hebben die vaak om gezinsredenen niet kunnen afronden. Maar degenen die de educatieve doelstellingen van La Casa deelden hebben principes verworven die voortaan hun gezins- en beroepsleven zullen leiden: verantwoordelijkheid, doorzettingsvermogen, vaardigheden, gemeenschapsleven met concessies …

Copie de Copie de P1040974     Copie deGLOB7688[1]     Copie de IMG_20141011_115346

Van links naar rechts: Oliveria, Alfonso en Maribel

Een positieve beoordeling van een educatieve actie die gebaseerd is op waarnemingen binnen de Triqui-gemeenschap en die opgericht werd om op het juiste moment een duwtje in de rug te geven aan zeer gemotiveerde jonge mensen. Een educatieve actie die haar politieke en religieuze onafhankelijkheid evenals haar menselijke en gepersonaliseerde dimensie in de afgelopen vier decennia heeft kunnen behouden.

La Casa del Estudiante Triqui, een educatieve actie die actueel blijft zolang ze voldoet aan de werkelijke behoeften van jonge mensen die geanimeerd zijn door een onwrikbare motivatie …

Wil je meer weten over La Casa del Estudiante Triqui ? Ga naar : https://lacasadelestudiantetriquiasbl.wordpress.com/

Foto’s © La Casa del Estudiante Triqui