Melissa BERTOCCHI

Verpleegster met een specialisatie in de psychiatrie Net toen Melissa naar school begon te gaan, werd bij haar moeder een zware vorm van schizofrenie ontdekt. Ondertussen zit Melissa in haar laatste jaar verpleegkunde. Haar familiale situatie heeft ervoor gezorgd dat zij er een uitzonderlijke interesse voor verzorging van mensen met een psychiatrische beperking op na…

Chloé ALLEN

Antropologisch onderzoek naar migratie en onzekerheid Chloé studeerde antropologie. Een verblijf tussen de kandidaat-overstekers in de Franse grensstad Calais heeft geleid tot een passie voor de problematiek rond migratie in Europa en de wil om een doctoraat over mobiliteit en nederzetting te schrijven. Met de beurs trekt naar de streek rond Calais. Chloé wil zo…

Johanne TRIPPAS

Spraakgebaseerde zoeksystemen als hulpmiddel voor mensen met beperkingen De relatie tussen de hedendaagse maatschappij waarin we leven en de technologie die we gebruiken, boeit en intrigeert me. De uitdaging om deze relatie te kunnen begrijpen leidde me, na een opleiding in de sociale wetenschappen, naar een studie in Computer Science. Door een fietsongeval kreeg ik…

Inge BLOCKMANS

Leven met een dwarslaesie “Miss, can I ask you something? Your legs, they are so thin, why?”, polste een veertienjarige leerling tijdens de les grammatica. Al snel volgden een verwijtende elleboogstoot en “sht!” van zijn buur. Ik verwelkomde de vraag echter, in al haar respectvolle oprechtheid. Discussie is een platform voor verandering. Tijdens de tweeëntwintig…

Alexandre HEEREN

Op het kruispunt tussen cognitieve experimentele psychologie en psychopathologie Mijn belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek dat de cognitieve psychologie en de psychopathologie met elkaar verbindt, leek me vanzelfsprekend, als manier om dingen te combineren die ik tijdens mijn opleiding apart aangereikt had gekregen. Vandaar mijn interesse voor de mogelijkheid om onbewuste vooringenomenheid bij mensen met een…