Onderzoekster in Arabische dialectologie

Het project van Juliette bestaat uit drie onderdelen: onderzoek, bewustmaking en zelfstudie. Deze roeping heeft een maatschappelijke impact op verschillende niveaus. Het is een echte “brug tussen twee culturen”.

“In mijn opleiding en later als sociale tolk, heb ik de moeilijkheden ervaren die de kloof tussen het standaard Arabisch en de verscheidenheid aan dialecten met zich meebrengt. Daarom wil ik me verder in deze kwestie verdiepen tijdens een doctoraat, en wil ik professionele tools ontwikkelen voor tolken en studenten Arabisch.”

Onder het peterschap van Linklaters LLP

Foto’s: Karel Duerinckx