Beste schenkers, uw financiële steun is

een blijk van vertrouwen in onze activiteiten,

die de stichting toelaat haar doelstellingen waar te maken.

Met uw steun investeert u in de samenleving van morgen.

Solvay
Philippson
Roularta
Stichting Tegen Kanker
Degroof Petercam Foundation
Fonds baillet latour
Lhoist
Banque Nationale Bank
Fondation Bernheim
Duvel Moortgat
FOD Buitenlandse Zaken
Fortis
Loterie Nationale
soutien-icon_100
Steun VOCATIO!

Innovatie, onafhankelijkheid, doorzettingsvermogen, passie, roeping… Het heeft allemaal zijn prijs. VOCATIO moet dan ook alle zeilen bijzetten om haar werking te kunnen voortzetten. Daarom verzoekt zij eenieder die mee de samenleving van morgen wil helpen opbouwen, om steun.

Steun VOCATIO!