Privacy beleid


‎1. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?‎
1.1. Verspreiding en verzameling van informatie en verwerking van bestanden‎
1.1.1 Vragen beantwoorden via het contactformulier‎
 

‎Wij verwerken deze persoonsgegevens om de veiligheid (van informatie) en de goede werking van onze organisatie te behouden.‎

Welke persoonsgegevens?‎

Hoe zijn we aan deze gegevens gekomen?‎    Hoe lang?‎
 

Met wie worden deze gegevens gedeeld?‎
 

Identificatiegegevens, contactgegevens en gegevens met betrekking tot de vraag, informatie of bestelling‎
 

Rechtstreeks van de betrokken persoon of personen of indirect van een of meer andere personen
 

3 jaar na het laatste contact‎
 

Onderaannemers die voor onze ICT-infrastructuur zorgen als hun tussenkomst dit vereist‎
 

Indirect van één of meerdere andere persoon(en): in sommige gevallen ontvangen wij een verzoek over iemand anders en dit betekent dat wij dus mogelijk persoonsgegevens hebben van één of meerdere andere persoon(en).‎

 

‎1.1.2. Verwerking van een bestelling‎
 

‎Wij verwerken deze persoonsgegevens om de veiligheid (van informatie) en de goede werking van onze organisatie te behouden.‎

Welke persoonsgegevens?‎    Hoe zijn we aan deze gegevens gekomen?‎    Hoe lang?    Met wie worden deze gegevens gedeeld?
Identificatiegegevens, contactgegevens en gegevens met betrekking tot de vraag, informatie of bestelling‎    Rechtstreeks van de betrokken persoon of personen of indirect van een of meer andere personen    3 jaar na het laatste contact‎    Onderaannemers die voor onze ICT-infrastructuur zorgen als hun tussenkomst dit vereist‎
Indirect van één of meerdere andere persoon(en): in sommige gevallen ontvangen wij een verzoek over iemand anders en dit betekent dat wij dus mogelijk persoonsgegevens hebben van één of meerdere andere persoon(en).‎

 

1.1.3. Uitoefening van de rechten van betrokkenen met betrekking tot de verwerking door VOCATIO
 

‎Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat wij deze nodig hebben om onze wettelijk omschreven taken uit te voeren‎

Welke persoonsgegevens?‎    Hoe zijn we aan deze gegevens gekomen?‎          Hoe lang?‎           Met wie worden deze gegevens gedeeld?‎
Identificatiegegevens, contactgegevens en gegevens met betrekking tot de vraag, informatie of bestelling‎    Rechtstreeks van de betrokkene‎    1 jaar na de sluiting van het dossier‎    Onderaannemers die voor onze ICT-infrastructuur zorgen als hun tussenkomst dit vereist‎
 

‎1.2. Beheer van de organisatie‎
 

‎1.2.1. Website internet‎
 

‎Wanneer u onze website bezoekt, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens zoals IP-adressen en cookies om de goede werking en veiligheid van onze website te behouden.‎

‎De verwerking van deze verkregen persoonsgegevens is gebaseerd op het legitieme belang van de veiligheid en goede werking van onze website en op uw toestemming met betrekking tot de analyse van het gebruik van onze website. Behalve voor noodzakelijke cookies, vragen wij altijd om uw toestemming. Hieronder vindt u de lijst met cookies die op onze website worden gebruikt.‎

 

‎Cookies‎

‎Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer kan worden opgeslagen wanneer u websites bezoekt. Informatie wordt opgeslagen in een tekstbestand, zoals uw taalkeuze voor een website. Wanneer u de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie teruggestuurd naar de betreffende website. Op deze manier herkent de website uw browser en kan deze bijvoorbeeld uw taalkeuze onthouden.‎

‎Cookies hebben meestal ook een vervaldatum. Zo worden sommige cookies automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit (zogenaamde sessiecookies), terwijl andere langer op uw computer blijven staan, soms zelfs totdat u ze handmatig verwijdert (zogenaamde permanente cookies).‎

 

‎Waarom gebruiken we cookies?‎

VOCATIO, de eigenaar van deze website, gebruikt drie soorten cookies op ‎https://www.vocatio.be/nl/ :

‎essentiële cookies;‎
functionele cookies ;
‎analytische cookies.‎
 

‎Om de inhoud van haar website te beheren, plaatst VOCATIO essentiële en functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van deze website. Het is niet mogelijk om deze cookies te weigeren als u onze website wilt bezoeken.‎

 

VOCATIO maakt ook gebruik meetinstrumenten voor analytische doeleinden. Deze analysetool installeert cookies die we gebruiken om bezoeken (verkeer) aan de website te meten. Hierdoor weten we hoe vaak een bepaalde pagina is gelezen. We gebruiken deze informatie alleen om de inhoud van onze website te verbeteren of als basis voor een nieuwe campagne over een bepaald onderwerp van groot belang. Het gebruik van deze cookies voor analytische doeleinden is onderworpen aan uw voorafgaande toestemming. Deze cookies worden daarom alleen na uw toestemming op uw apparaat geïnstalleerd.‎

 

Lijst van essentiële en functionele cookies

Name    Termijn    Objectief
axeptio_cookies    12 maanden    Axeptio. Bevat alle informatie over de toestemming van de bezoeker, zoals de datum, hun unieke anonieme identificatiecode en of ze al toestemming hebben gegeven of niet
axeptio_all_vendors    12 maanden    Axeptio. Bevat de lijst van alle cookies die in uw Axeptio-widget zijn aangegeven
axeptio_authorized_vendors    12 maanden    Axeptio. Bevat de lijst van door de bezoeker geaccepteerde cookies
Wp-wpml_current_language    Sessie    WPML. Slaat de huidige taal van de site op
wpml_browser_redirect_test    24 uur    WPML. Test of cookies actief zijn op de site.
_icl_visitor_lang_js    24 uur    WPML. Onthoudt de taal die is omgeleid.
wp-settings-time-#
wp-settings-#    12 maanden    WordPress. Pas uw WordPress admin-interface en de interface van de hele site aan.
wordpress_test_cookie    Sessie    WordPress. Controleert of cookies kunnen worden ingesteld.
wordpress_logged_in_#    Sessie    WordPress. Zodra u inlogt, stelt WordPress deze cookie in om aan te geven dat u bent ingelogd en wie u bent.
temp_cp_id_#    24 uur    WordPress. Verzamelt interne informatieweergave via banners.
_GRECAPTCHA    179 dagen    Google. Deze cookie wordt gebruikt om mensen van robots te onderscheiden en om frauduleuze of ongewenste contactformulieren te beperken.
_fbp    3 maanden    Facebook. Bezoeken aan websites opslaan en bijhouden.
 

‎Lijst van analytische cookies‎

‎U kunt de onderstaande cookies weigeren als u onze website wilt bezoeken.‎

Naam    Termijn    Objectief
ga    13 maanden    Google Analytics. Onderscheid unieke gebruikers door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als klant-ID‎
_gat    1 minuut
 

Google Analytics. Verminder het aantal aanvragen‎
_gid    24 uur    Google Analytics. Een unieke waarde opslaan en bijwerken voor elke bezochte pagina
Hoe kan ik zien welke cookies op mijn apparaat zijn geïnstalleerd en hoe verwijder ik ze?‎

‎Als u wilt weten welke cookies op uw apparaat zijn geïnstalleerd of als u ze wilt verwijderen, kunt u een instelling in uw browser gebruiken. Meer uitleg over hoe je dit doet vind je via onderstaande links.‎

Firefox    Chrome    Safari    Internet Explorer
Firefox    Chrome    Safari    Internet Explorer
Firefox (mobile)    Chrome (mobile)    Safari (mobile)    Microsoft Edge
 

‎Gebruik je een andere browser? Controleer of de procedure voor uw browser wordt vermeld op de website ‎allaboutcookies.org/how-to-manage-cookies. Deze site is alleen beschikbaar in het Engels.‎

 

‎1.2.2. Externe links‎
 

‎De website van ‎VOCATIO vermeldt externe links om bepaalde informatie te documenteren. De activering van deze links is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Wij raden u echter aan om zowel de privacyverklaring als het cookiebeleid van de betreffende site te raadplegen.‎

 

‎1.2.3. Nieuwsbrief‎
‎Wij verwerken deze persoonsgegevens om de veiligheid (van informatie) en de goede werking van onze organisatie te waarborgen.‎

Welke persoonsgegevens?‎      Hoe zijn we aan deze gegevens gekomen?‎          Hoe lang?‎           Met wie worden deze gegevens gedeeld?‎
Identificatiegegevens en contactgegevens‎    Rechtstreeks van de betrokkene‎    Tot intrekking van de toestemming‎    Onderaannemers die voor onze ICT-infrastructuur zorgen als hun tussenkomst dit vereist‎
 

‎Indien u hiervoor vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, hebben wij het recht u nieuwsbrieven per e-mail te sturen. In het geval dat u onze nieuwsbrieven echter niet langer wenst te ontvangen, behoudt u de mogelijkheid om u er op elk moment voor af te melden via de daarin opgenomen afmeldoptie.‎

2. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen‎
Als u een klacht, vraag of probleem heeft over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, neem dan contact met ons op.‎

VOCATIO
Rue des Bouchers 53

1000 Bruxelles

privacy@vocatio.be

‎Als u contact met ons opneemt om uw rechten uit te oefenen, zullen wij u binnen 1 maand antwoorden. Bij wijze van uitzondering kan deze periode worden verlengd (tot een maximum van 3 maanden), maar wij geven u dan binnen 1 maand de reden. Of u uw rechten kunt uitoefenen, hangt af van de verwerking en de wettelijke basis.‎

Maak altijd duidelijk welk recht u wenst uit te oefenen en hoe u de informatie wenst te ontvangen (bv. per e-mail, post, mondeling, enz.). Houd er rekening mee dat we in sommige gevallen aanvullende informatie nodig hebben. We willen er zeker van zijn dat we de juiste persoon helpen.‎

2.1. Recht op toegang‎
‎U hebt het recht om ons te vragen naar de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Wij kunnen u kosteloos een kopie bezorgen, maar dit is niet voor alle documenten mogelijk. We trachten de rechten en vrijheden van anderen te respecteren.‎

2.2. Recht op rectificatie‎
‎Denkt u dat uw gegevens niet juist of actueel zijn? U hebt het recht om ons te vragen deze te corrigeren.‎

‎2.3. Recht van bezwaar‎
‎U hebt het recht om ons te vragen te stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens.‎

2.4. Recht op beperking van de verwerking‎
‎U kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer wij de juistheid van uw persoonsgegevens verifiëren.‎

‎2.5. Recht om vergeten of verwijderd te worden‎
‎U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Hoewel we wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens te bewaren, kunnen we echter niet aan dit verzoek voldoen.‎

‎2.6. Recht om uw toestemming in te trekken‎
‎In geval van verwerking van persoonsgegevens op basis van uw toestemming, kan deze toestemming worden ingetrokken.‎

‎2.7. Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit‎
‎Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een schending vormt van de Europese Verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.‎

‎Gegevensbeschermingsautoriteit‎
Drukpersstraat 35‎
1000 Brussel‎

‎3. Toepassingsgebied van het privacybeleid‎
Tenzij anders vermeld, is dit privacybeleid bedoeld om van toepassing te zijn op alle websites van ‎VOCATIO, applicaties, tools, enz. evenals op alle diensten die wij aanbieden en waarvoor uitdrukkelijk wordt verwezen.‎

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat ons privacybeleid in de loop van de tijd kan veranderen. Elke wijziging is dan direct van toepassing zodra deze is gepubliceerd. Om deze reden nodigen wij u uit om dit regelmatig te raadplegen.‎

Behalve in gevallen waarin dit wettelijk vereist is of gevallen waarin de communicatie van uw gegevens noodzakelijk is om uw verzoek te verwerken of onze taken uit te voeren zoals beschreven in punt 3 (communicatie aan overheidsdiensten, communicatie aan onze onderaannemers, enz.), maken wij uw persoonlijke gegevens niet bekend aan derden zonder uw voorafgaande toestemming te verkrijgen. Wanneer we uw gegevens aan andere entiteiten meedelen, zorgen we er bovendien altijd voor dat we alleen die persoonsgegevens bekendmaken die strikt noodzakelijk zijn om het doel van de verwerking te bereiken dat op u betrekking heeft.‎