Lauréate Vocatio 2022 - Maurine Géron

Missie

De missie van Vocatio is het steunen van jongeren tussen 18 en 30 jaar die Belg zijn of in België verankerd zijn. Deze jongeren zetten zich in voor een levensproject in een bepaald domein en worden gedreven door een roeping die weinig gesteund wordt door de klassieke kanalen.

Elk jaar worden er bijna 20 beurzen van €10.000 toegekend. De beurs is tegelijkertijd een erkenning, een springplank en een beslissend “duwtje in de rug”.

Aanpak

Vocatio heeft drie hoofddoelen:

BOOST
Vocatio geeft beurzen van €10.000 aan jongeren die geselecteerd zijn door haar jury van experten in de domeinen van kunst en ambacht en wetenschap

INSPIRE 
Vocatio inspireert jongeren om hun projecten en passie na te streven door middel van inspirerende communicatie en evenementen.

CONNECT
Vocatio is een netwerk van laureaten dat het delen van ervaring, competenties en contacten aanmoedigt.

Impact

Sinds 1963 helpt Vocatio gepassioneerde, ondernemende en innovatieve jongeren om in hun dromen te geloven en ze waar te maken. Zo draagt de stichting bij aan hun zelfontplooiing en aan de ontwikkeling van de maatschappij van morgen.

Waarden

Sinds de oprichting in 1963 wordt Vocatio gedreven door haar kernwaarden:

Passie

Vocatio is ervan overtuigd dat het essentieel is om onze passies te volgen en een diepe toewijding aan dit innerlijke vuur te cultiveren.

Ontplooiing

Elke jongere moet de kans krijgen om zich volledig te ontplooien, zijn talenten en vaardigheden te ontwikkelen en verder te groeien in zijn of haar interessegebied. 

Ondernemingsgeest

Vocatio ondersteunt jonge ondernemers en vernieuwers die hun ideeën willen omzetten in acties en een positieve impact willen hebben op de wereld.

Excellentie

Vocatio erkent en beloont uitmuntendheid op verschillende gebieden en moedigt de laureaten aan om zichzelf te blijven overtreffen en te streven naar uitmuntendheid in alles wat ze doen.

Creativiteit

Vocatio moedigt jongeren aan om creatief te denken, nieuwe ideeën te verkennen en de grenzen van kennis en praktijk te verleggen. 

Impact

Vocatio moedigt jongeren aan om betrokken te raken bij hun gemeenschap, initiatieven te nemen die positieve verandering teweegbrengen en hun talenten en vaardigheden te gebruiken om een betere wereld te creëren.

Zes domeinen

Vocatio steunt jongeren in 6 beursdomeinen:

Medische wetenschappen 

Hieronder vallen geneeskunde, biologie, farmacie, medisch onderzoek en andere gezondheidsgerelateerde disciplines. 

Sociale en menswetenschappen

Omvat disciplines zoals psychologie, sociologie, antropologie, geschiedenis, filosofie en andere sociale en geesteswetenschappen. 

Wetenschappen en techniek

Wetenschappelijke en technologische disciplines, waaronder wiskunde, natuurkunde, informatica, techniek, enz.

Plastische kunsten

Beeldende kunst zoals schilderen, beeldhouwen, fotografie, digitale kunst en andere vormen van artistieke expressie. 

Podiumkunsten

Omvat een breed scala aan disciplines zoals theater, dans, muziek en andere vormen van artistieke prestaties.

Ambachten

Hieronder vallen traditionele ambachten zoals timmeren, pottenbakken, naaien, sieraden maken en andere handmatige beroepen. 

De oorsprong 

Nadat Roger Forthomme in Parijs de Fondation française de la Vocation had ontdekt, gesticht door Marcel Bleustein-Blanchet, de oprichter en directeur van het agentschap Publicis, overtuigde hij Emile Bernheim om in 1963 de Belgische tegenhanger te creëren. Zonder hem en zijn overtuigingskracht zou onze stichting niet bestaan.

Onder de dertig leden van de eerste jury bevonden zich de Eerwaarde Pater Pire, Nobelprijswinnaar voor de Vrede, dokter Corneille Heymans, Ereprofessor aan de Universiteit Gent en Nobelprijswinnaar voor Geneeskunde, Paul Cornil, Secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie, de schilder Paul Delvaux en René Micha, die een van de belangrijkste experten werd op het gebied van de geschiedenis van de filmindustrie en de cinema in Europa.

Vocatio oud foto

Geschiedenis

  • Belgische Stichting Roeping, vzw opgericht in 1963
  • Erkend als stichting van openbaar nut in 2005 (KB van 12 december 2005)
  • Herdoopt tot Vocatio in september 2011
  • Van 1969 tot 2012 stond Vocatio onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit Koningin Fabiola.
  • Voortaan staat de stichting onder de Hoge Bescherming van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin