Marina Yerlès, laureate 2023

De Vocatio-beurs

Ben je tussen 18 en 30 jaar oud en zoek je financiële steun om je passie te volgen?
Je bent op de juiste plaats: Vocatio biedt elk jaar beurzen van €10.000 aan jonge talenten die net zoals jij een beetje hulp kunnen gebruiken om hun roeping na te streven.
Stel je zelf kandidaat

Kan ik een Vocatio-beurs aanvragen?

De Vocatio-beurzen zijn beschikbaar voor alle jongeren, zonder onderscheid qua taal, afkomst, cultuur of studieniveau, onder bepaalde voorwaarden:

 • Op 31 december van het indienjaar ben je minstens 18 en minder dan 30 jaar oud.
 • Je bent Belg of als je een buitenlandse nationaliteit hebt:
  • moet je in België verankerd zijn, namelijk in België gedomicilieerd zijn en er minstens vijf jaar wonen;
  • mag je niet afkomstig zijn uit een land waar een gelijkaardige organisatie/stichting aan Vocatio bestaat. Jongeren met de Franse nationaliteit, bijvoorbeeld, zullen doorverwezen worden naar de Franse stichting “La fondation Marcel Bleustein- Blanchet de la Vocation”;
 • Je roeping is concreet en je kunt verwezenlijkingen aantonen. Het is dus meer dan een idee. Je ondervindt financiële moeilijkheden bij de verdere ontwikkeling ervan.
 • Je roeping valt onder een van de zes domeinen die gesteund worden door Vocatio:
  • Medische wetenschappen
  • Wetenschappen en techniek
  • Sociale en menswetenschappen
  • Podiumkunsten
  • Plastische kunsten
  • Ambachten
Stany Paquay - Vocatio-Laureaat

De selectieprocedure van de Vocatio-laureaten

1. Indiening dossiers (november)

Je dient je dossier in bij Vocatio via een online formulier.

2. Preselectie (januari)

Alle dossiers gaan naar de zes sectorjury’s die samengesteld zijn uit experten in de domeinen die gesteund worden door Vocatio. Hun missie is om kandidaten te preselecteren op basis van vooropgestelde criteria:

 • Hun project is een roeping (een passie, een levensdroom op middellange termijn) die gebaseerd is op een streven naar uitmuntendheid en naar sociale impact
 • Hun roeping is al aangevat en ze kunnen concrete verwezenlijkingen aantonen
 • Hun roeping is duurzaam en realistisch
 • Het budget is gedetailleerd en overtuigend
 • Ze ondervinden moeilijkheden om financiële steun te vinden via de traditionele kanalen
 • Hun roeping heeft een meerwaarde voor België en haar gemeenschappen

Als je gepreselecteerd bent, zal de jury je contacteren om meer informatie te vragen over je roeping. Als je jammer genoeg niet gepreselecteerd bent, zullen we je per e-mail verwittigen.

3. Eindselectie (februari-maart)

De plenaire jury komt samen en baseert zich voor de eindselectie op:

 • Een korte schriftelijke presentatie met informatie over de gepreselecteerde kandidaat, zijn/haar roeping en zijn/haar budget.
 • Een video (elevator pitch) waarin de gepreselecteerde kandidaat zijn/haar roeping en het belang van de beurs toelicht.
 • De mondelinge verdediging van de kandidaat door het jurylid met wie de gepreselecteerde kandidaat een grondig gesprek had over zijn roeping.

 

Na deze presentaties zal de plenaire jury stemmen om de laureaten van de nieuwe promotie te kiezen. Als je geselecteerd bent, zullen we je persoonlijk verwittigen in de volgende dagen. Als je dossier niet weerhouden werd, zullen we je per e-mail verwittigen.

4. Beursuitreiking (juni)

Vocatio maakt de laureaten van de nieuwe promotie officieel bekend op haar jaarlijkse beursuitreiking. Wat als jij er dit jaar ook deel van uitmaakt? 

Sponsors

Zij maken het mogelijk!