De Jury van Vocatio 

De jury van Vocatio bestaat uit een veertigtal leden. Hij is verantwoordelijk voor het analyseren van de kandidaturen en het selecteren van de jonge talenten wier levensproject voldoet aan de criteria en waarden van Vocatio. De juryleden zijn verdeeld per domein, op basis van hun expertise.

Voorzitter en ondervoorzitster

Pr Dr Pierre Van Damme
Voorzitter van de Jury
Hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen
Voorzitter van Vaxinfectio
Anne-Catherine Chevalier
Ondervoorzitster van de Jury
Directrice van de Stichting Bernheim

Medische wetenschappen 

Pr Dr Chantal Van Audenhove
Professor Psychologie en Toegepaste Communicatie, Faculteit Geneeskunde en directeur van LUCAS, Centrum voor Zorgonderzoek, KU Leuven
Pr Françoise Mascart
Hoogleraar en adjunct-directeur van het Laboratoire de Vaccinologie et d’Immunologie Mucosale aan de Faculteit Geneeskunde van de ULB
Pr Maëlle de Ville de Goyet
Adjunct-kliniekhoofd, Hematologie en pediatrische oncologie (Cliniques universitaires Saint-Luc)
Pr Dr Olivier Vanderveken
NKO arts, Hoofd-Hals chirurg; Hoogleraar Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (Universiteit Antwerpen); Diensthoofd Dienst NKO, Hoofd- en halsheelkunde; Ondervoorzitter Medische Raad (Universitair Ziekenhuis Antwerpen)

Wetenschappen en techniek 

Pr Patrick De Baes
Decaan aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur aan de UGent
Dr Gérald Ernst
Vulcanoloog, onderzoeker en coach; Vocatio-laureaat 1993 en Gouden Klaver 2002
Dr Roseline C. Beudels-Jamar de Bolsée
Diensthoofd aan de Afdeling “Conservation Biology” van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van België, voorzitster van WWF België en voorzitster van het Sahara Conservation Fund-Europe
Pr Dr Els Van Damme
Gewoon Hoogleraar aan de Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen UGent, Vakgroep Biotechnologie

Sociale en menswetenschappen 

Barones Sophie Jekeler
Oprichtster van de stichting SAMILIA
Luc Devoldere
Classicus, schrijver en essayist
Dr Tinneke Beeckman
Filosofe, columnist en auteur
Claudia Ritter
Directrice Cleverland Communications
Farid Gammar
Gepensioneerde uit het middelbaar en hoger onderwijs, bestuurder bij Schola-ULB vzw
Marie-Laure Jonet
Oprichtster en directrice van DiversiCom

Plastische kunsten

Michel De Reymaeker
Voormalige conservator van de museumcollecties van de Stad Bergen/Voormalige directeur van de Artotheek
Guy Philippart de Foy
Fotograaf, Vocatio-laureaat 1977
Catherine de Braekeleer
Voormalige directrice van het Centre de la Gravure et de l’Image imprimée (La Louvière)
Catherine Warmoes
Kunstschilder, docent verantwoordelijk voor het onderwijs tekenen aan La Cambre, Vocatio-laureate 1993

Podiumkunsten 

Pr Daniel Blumenthal
Pianist, Professor aan het Koninklijk Conservatorium Brussel, Laureaat van de Koningin Elizabeth Wedstrijd in 1983
Frédéric de Roos
Directeur van het Koninklijk Conservatorium Brussel.
Jacobien Tamsma
Musicoloog, artistiek programmeur van jazzfestivals, artist management
Pieter De Buysser
Schrijver en regisseur, Vocatio-laureaat 2000
Baron Stijn Coninx
Filmregisseur, voormalig hoogleraar filmproductie aan het INSAS en het RITCS
Irma Swijnen
Oprichtster van dansstudio Arabesque, dansdocente, choreografe, voorzitster van de ‘Vrienden van de balletschool’ vzw en medeoprichtster van ‘Junior Ballet Antwerp’
Kathleen Coessens
Directrice van het domein muziek van het Conservatoire royal de Liège
Cte Bernard d’Oultremont
Acteur, regisseur en producer
John Shank
Filmregisseur
Mieke Verdin
Actrice en theatermaakster
Theo Van Rompay
Cultuurwerker. Voormalig stafmedewerker van STUK, Kaaitheater, Beursschouwburg en De Singel. Adjunct-directeur van P.A.R.T.S. 1994-2020

Ambachten 

Francis Hourant
Directeur van WorldSkills Belgium
Enzo Mabillotte
Provoost van de Compagnons du Devoir van België
Geoffroy Marchal
Bedrijfsleider van “La Maîtrise du charpentier sprl”, Compagnon du Devoir, opleider in het Centre des métiers du patrimoine wallon “La Paix-Dieu” (Amay), technisch expert en coach in geraamten en Vocatio-laureaat 2005
Charles Indekeu
Emeritus docent houtconservatie, Faculteit Ontwerpwetenschappen, Universiteit Antwerpen
Jean-François D’Or
Industrieel ontwerper, designer en stichter van Loudordesign studio
Karolien De Clippel
Director Modemuseum Hasselt
Karolin Van Loon
Oprichtster juwelen en beauty merk ‘Karolin Van Loon’, interieurarchitect