Geologisch onderzoek naar variabiliteit in de Australische moesson

Doctor in de geologie en postdoctoraal onderzoeker, bestudeert de geschiedenis van de aarde in de laatste 66 miljoen jaar en baseert zich hierbij vooral op sedimenten die gevonden werden langs de Australische westkust. Deze bevatten de geschiedenis van de Australische moesson van de laatste 6 miljoen jaar en vertonen een zekere analogie met onze huidige klimaatsveranderingen. Via het meten van CO2-concentraties hoopt David een reconstructie te maken van de snelheid van de klimaatwijzigingen. De beurs zal hem helpen een onderzoeksgroep uit te bouwen.

*Photos by Bill Crawford