Fieldlab – Stories beyond Research – Creatieve wetenschapscommunicatie naar een breed publiek

Caroline is onderzoekster. Ze brengt de precaire gezondheidstoestand van sociaal kwetsbare groepen – zoals kinderen met een beperking in Oeganda – in kaart. Via film en fotografie portretteert ze het verhaal van deze patiënten en probeert ze een groter publiek erover te informeren en te engageren. Caroline wil met een website de resultaten van haar medisch onderzoek toegankelijker maken en andere wetenschappers helpen om hun onderzoek met behulp van nieuwe communicatieplatformen meer te verspreiden.