De evolutie en het uitsterven van voorhistorische zeedieren

De wereld verandert voortdurend. Heel wat ecosystemen hebben erop voortgeleefd en daarbij waren verscheidene populaties organismen belangrijker dan andere. Onze aardbol is dynamisch en dat intrigeert me al van sinds ik klein was. Maar waarom en hoe verandert de wereld? Welke mechanismen van welke ecosystemen zorgen ervoor dat de structuur van het leven verandert? Op deze moeilijke vragen probeer ik een antwoord te bieden door via paleontologisch onderzoek het verleden te bestuderen en zo de wereld en haar toekomst beter te begrijpen.

Momenteel ben ik bezig met een doctoraat aan de Universiteit van Luik. Daarvoor gaf het Koninklijk Belgisch Instituut voor wetenschappen al heel wat geheimen van de biodiversiteit op onze Aarde prijs en hielp me dan ook om de daling van het aantal ichthyosaurussen, zeereptielen die leefden tijdens het dinosaurustijperk, op Aarde te verklaren. In het algemeen focus ik me in mijn onderzoek op de verschillendes fases van de evolutie en het uitsterven van deze voorhistorische zeereptielen. Maar in de toekomst wil ik me kunnen specialiseren in de grotere problematiek van het massaal uitsterven van bepaalde organismen dat de geschiedenis van het leven heeft gekenmerkt. Om de oorzaak van het verdwijnen van bepaalde diersoorten te kunnen bepalen, wil ik meer te weten komen over de verbanden tussen de extinctie van voorhistorische dieren en de specifieke klimaatsveranderingen die toen hebben plaatsgevonden.

Mijn project bestaat eruit om enerzijds de kwantitatieve technieken van de paleontologie aan te leren in de Universiteit van Oxford. Anderzijds hebben mijn collega’s en ik talrijke nog ongekende, voorhistorische zeedieren en fossiele vissen ontdekt op een nieuwe vindplaats in het westen van Rusland. Deze ontdekking geeft een nieuwe kijk op de verschillende fases van de extinctie van deze diersoorten.

Stichting VOCATIO maakt het mogelijk om beide delen van mijn project met elkaar te herenigen, en dat onder de beste omstandigheden.

Dankzij de VOCATIO-beurs kan ik mijn passie voor paleontologie combineren met mijn opleiding geologie. Door gebruik te maken van het model van deze vroegere extincties, wil ik graag ontdekken welke mogelijke natuurlijke factoren in staat zijn om een bepaald ecosysteem te ontwrichten.