Circuits voor geluid op nanoschaal

Fysicus, beëindigt weldra zijn doctoraal onderzoek naar foton-fonon-interactie. Hij slaagde er als eerste in om heel efficiënte interactie tussen licht en geluid experimenteel aan te tonen in nanoschaal golfgeleiders. Hierop gebaseerde toepassingen zouden wel eens hun weg kunnen vinden naar uitvindingen van de toekomst. Met de beurs zet Raphaël zijn studie verder en zal hij deel uitmaken van belangrijke internationale samenwerkingen met gerenommeerde onderzoeksgroepen.