Harpiste en jazzzangeres

Pia streeft naar het integreren van de klassieke harp in andere muziekstijlen. Hiervoor wilt zij een programma van master classes voor harp ontwikkelen. Later zou Pia graag een internationale school voor ‘moderne harp’ oprichten in Brussel.

“Ik heb dit houten harpje meegebracht van mijn reis door Colombia in de zomer van 2015. Het verbeeldt mijn lievelingsinstrument en staat symbool voor de tocht, de ontmoetingen, de ontdekkingen en de uitwisselingen, allemaal essentiële elementen van mijn roeping.”

De muziekstukken van Pia zijn terug te vinden op www.piasalvia.com

Beurs geschonken door FOD Buitenlandse zaken