Studente leerkracht lager onderwijs

Na het verliezen van twee vrienden aan zelfdoding, besefte Oona dat ze iets moest proberen te veranderen op school. Ze begon zich te verdiepen in peer support, een methode waarbij leeftijdsgenoten elkaar ondersteunen. Jongeren krijgen een opleiding waarbij luisteren, doorverwijzen, bemiddelen bij conflicten en inzetten op een positief klasklimaat centraal staan. Met Peer Support Vlaanderen leidt ze leerlingen uit het secundair onderwijs op en organiseert ze een postgraduaat waarmee leerkrachten, opvoeders en jeugdwerkers coach kunnen worden. Dankzij deze beurs kan ze voor haar bachelorproef de peer support-methode uitwerken op maat van leerlingen lager onderwijs en andere doelgroepen.

“Een luciferdoosje stelt mijn roeping voor! Jongeren kunnen elkaar aansteken met positieve energie. Ze kunnen elkaar licht geven in het donker en harten weer warmer maken.”

Peer Support Vlaanderen: www.peersupportvlaanderen.be

Instagram: @peersupportvlaanderen

Facebook: Peer Support Vlaanderen

Onder het peterschap van Duvel Moortgat

Foto’s van Karel Duerinckx