IN MY WORLD (fotografie van kinderen met autisme in de voormalige USSR)

Al van jongs af aan was ik sociaal ingesteld, nieuwsgierig en graag creatief bezig. Dit leidde tot de keuze om ergotherapie te gaan studeren. Al tijdens mijn studies ergotherapie wist ik dat ik graag met kinderen aan de slag wilde. Ondertussen werk ik reeds enkele jaren met kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen waaronder autismespectrumstoornissen. Eens ik aan het werk was besloot ik om fotografie in avondonderwijs te gaan studeren. Tijdens mijn opleiding kwam mijn voorliefde voor sociaal-documentair geïnspireerde projecten tot uiting.

In 2013 nam ik deel aan de Yart-fotografie workshop in Sint-Petersburg. Toen ik research aan het doen was voor deze workshop stootte ik op verschillende artikels en publicaties over de problemen omtrent autisme in Rusland. Ik besloot dan ook om hier een project rond te beginnen. Bij dit project komen mijn beide opleidingen mooi samen. Mijn voorkennis omtrent autisme zorgde ervoor dat ik me op een natuurlijke manier bij de kinderen kon begeven en dat ik hun gedrag zo goed als mogelijk kon begrijpen. Binnen de activiteiten die plaatsvonden, kon ik de autistische kenmerken herkennen en in beeld brengen. Na deze workshop maakte ik een boek waarin ik beelden en info bundelde. Dit werd een persoonlijk boek voor mezelf en de families. Het was een mooi resultaat maar het project voelde niet aan als “af”.

Met de hulp van VOCATIO wil ik dit project verder uitwerken. Ik wil terugreizen naar Oost-Europa (Het westen van Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland) en er meerdere gezinnen gaan opzoeken, interviewen en in beeld brengen. Ook wil ik me hier actief inzetten om de beelden en info te verspreiden en zo de aandacht te vestigen op deze problematiek.

Ik wil aan de hand van foto’s en getuigenissen van individuele gezinnen een beeld scheppen over autisme in deze specifieke regio en wil ik meer aandacht vestigen op de problematiek in het algemeen.

Mijn project zal me op langere termijn helpen om uit te groeien tot een beter fotograaf en reportagemaker. Ook in de toekomst wil ik me verder focussen op het uitwerken van sociaal- documentaire projecten, waarbij de mens centraal staat, in binnen- en buitenland.

*Profielfoto door Lisa Van damme
http://www.karennachtergaele.com/#1