Onderzoekster

Hannah onderzoekt de werking van onze hersenen. Ze brengt duizenden hersencellen samen op een chip om te bestuderen hoe ze netwerken vormen en met elkaar communiceren. Ze hoopt dat we zo meer zullen leren over hoe een verzameling hersencellen erin slaagt om intelligent gedrag te genereren. De beurs zal haar helpen om de kosten van het onderzoeksmateriaal dat ze gebruikt, te dekken.

“Deze tekeningen zijn van de hand van Santiago Ramón y Cajal, de wetenschapper die ontdekte dat onze hersenen bestaan uit netwerken van afzonderlijke hersencellen.”

Onder het peterschap van het Fonds Ernest Solvay

Foto’s van Karel Duerinckx