Conservatie en bescherming van de met uitsterven bedreigde Raso Leeuwerik op Cabo Verde

Na de middelbare school ben ik biologie gaan studeren aan de Harvard University. Na de diplomauitreiking in 2011 ben ik, op aanraden van Professor T. Szekely (Universiteit van Bath), naar Cabo Verde getrokken om er een NGO op te richting, namelijk “Fundação Maio Biodiversidade” (FMB). Cabo Verde ligt in de Atlantische oceaan en bestaat uit dertien eilanden. Verschillende factoren bedreigen er de biodiversiteit. Vooral de verdere ontwikkeling van het ongecontroleerde massatoerisme vormt een probleem. Het doel van de FMB is de bescherming van het milieu van het eiland ‘Maio’ en tegelijkertijd het creëren van nieuwe oppurtuniteiten op lange termijn voor de inwoners van het eiland. Bijvoorbeeld, de NGO beschermt er de zeeschildpadden die aan land komen.

Na het autonoom worden van FMB heb ik mijn studies voortgezet. Ik werk momenteel aan een doctoraat in de zoologie aan de Universiteit van Cambridge onder de supervisie van Dr. M. Brooke. Tijdens mijn studies werk ik ook mee aan de bescherming van een ernstig bedreigde diersoort afkomstig uit Cabo Verde, namelijk de Raso Leeuwerik. Deze uiterst zeldzame vogel leeft alleen op Raso, een onbewoond eiland van slechts 7km². De populatie van het eiland Raso fluctueert enorm en telt op sommige momenten slechts een dertigtal levende wezens.

De leeuwerik wordt binnenkort geherintroduceert op een ander eiland, Santa Luzia, waar men katten en muizen (die ook een bedreiging vormen voor deze leeuwerik) gaat uitroeien. Het gebrek aan voldoende genetische diversiteit voor een bevolkingsgroep is een belangrijke oorzaak voor waarom herintroductieprogramma’s vaak falen. Daarom is het van groot belang dat ik mijn onderzoek rond de genetische structuur van een populatie met succes kan voltooien. Ter voorbereiding van het herintroductioprogramma van de zeldzame leeuwerik werk ik aan het in kaart brengen van de toekomstige genetische structuur van het eiland.

De VOCATIO-beurs geeft me de mogelijkheid om mijn onderzoek in Cabo Verde verder te zetten. Hopelijk zullen de resultaten van dit onderzoek een gunstige invloed hebben op toekomstige herintroductieprogramma’s van andere bedreigde diersoorten in de wereld.

*Foto Raso Leeuwerik door Edwin Winckel.