Ingenieur

De roeping van Carlos is ontstaan uit een observatie op zijn universiteitscampus: ondanks de aanwezigheid van sorteerbakken werd het grootste deel van het afval in de verkeerde bakken gedeponeerd. Hij heeft zo Neurogreen ontwikkeld, een intelligente vuilnisbak voor het automatisch sorteren van afval. Neurogreen herkent elk type afval en leidt het naar het juiste compartiment. Het zorgt voor een optimale recyclage. Dankzij de beurs zal Carlos zijn tests kunnen voortzetten om Neurogreen ergonomischer en minder energieverslindend te maken. Hij zal ook toegang krijgen tot het netwerk van VOCATIO-laureaten waarmee hij ideeën kan uitwisselen.

“De vuilbak ! Vooral de intelligente vuilbak! Dit globaal concept stelt mijn werk en mijn passie voor. Voor mij symboliseert dit voorwerp de menselijke intelligentie ten dienste van de natuur.”

Website: www.neurogreen.be

Facebook: Neurogreen

Onder het peterschap van McKinsey & Company

Foto’s van Karel Duerinckx