Decaan aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur aan de UGent