Missie

Ons doel is jaarlijks tien tot vijftien beurzen van € 10 000 (jaarlijks bepaald in functie van de economische conjunctuur) uit te reiken om steun te verlenen aan jongeren van tussen 18 en 29 jaar oud, die in België verankerd zijn. Deze jongeren hebben een waar levensproject of een roeping die zich vertaalt in een project dat al op stapel staat,in gelijk welk actiedomein en zonder discriminatie op het vlak van afkomst, overtuiging of voorgeschiedenis, maar die de financiële middelen ontberen om hun project op lange termijn tot een goed einde te brengen. De beurs is voor hen tegelijk een vorm van erkenning, een springplank en een beslissend “duwtje in de rug”.

Vervolgens blijft VOCATIO de verdere carrière van haar laureaten op de voet volgen. Via haar website, nieuwsbrief (artikelen, interviews, video’s enzovoort) en haar facebookpagina, biedt de stichting hen een platform voor meer zichtbaarheid en zelfpromotie.

Enkele getallen

  • Jaarlijks worden 250 tot 300 dossiers ingediend.
  • 729 uitgereikt in een 53 jarig bestaan;
  • Voor een totaal bedrag van € 3 793 941.

“Waar uw talent en de behoeften van de samenleving elkaar ontmoeten, daar ligt uw roeping.”

— vermoedelijk Aristoteles

Historiek
Bernheim

Hoe het begon…

De journalist Roger Forthomme gaf de stichting wat Blaise Pascal de “chiquenaude initiale” noemt: de eerste creatieve impuls.

In Parijs had hij de Franse Stichting Roeping ontdekt, gesticht door Marcel Bleustein-Blanchet, oprichter en directeur van het agentschap Publicis. Roger Forthomme wist Émile Bernheim ervan te overtuigen om in 1963 een Belgische tegenhanger te creëren. Zonder zijn drijvende kracht en inspiratie zou de stichting vandaag dus niet bestaan.

De eerste jury telde dertig leden, onder wie pater Pire, winnaar van de Nobelprijs voor de vrede; dr. Corneille Heymans, destijds professor aan de Universiteit Gent en winnaar van de Nobelprijs voor geneeskunde; Paul Cornil, secretaris-generaal van het ministerie van Justitie; de schilder Paul Delvaux en René Micha, een van de topexperts inzake de geschiedenis van de filmindustrie en de Europese cinema.

Structuur

  • Belgische Stichting Roeping, vzw opgericht in 1963
  • Erkend als stichting van openbaar nut in 2005 (KB van 12 december 2005)
  • Herdoopt tot VOCATIO in september 2011
  • Van 1969 tot begin 2012 stond VOCATIO onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit Koningin Fabiola.
  • Voortaan staat de stichting onder de Hoge Bescherming van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin