Studie van extraterrestrische materialen

Ieder jaar valt er zo’n veertigduizend ton buitenaards materiaal op aarde, van fijn stof (micrometeorieten) en kleine stenen (meteorieten), tot zeer zeldzame asteroïden van afmetingen die een reëel gevaar vormen voor het voortbestaan van het leven op aarde. Denk bij dat laatste maar aan de impact van een tien kilometer groot projectiel op het Yucatán-schiereiland in Mexico, 66 miljoen jaar geleden, wat tot het uitsterven van de dinosauriërs heeft geleid.
Dat dergelijke enorme botsingen de geschiedenis van de aarde meermaals hebben getekend, valt onder meer afleiden uit de studie van impactkraters en meteorieten. Van kindsbeen af heb ik altijd al willen begrijpen hoe onze aarde en het zonnestelsel zich hebben gevormd en ontwikkeld. Na een doctoraat over de geochemische karakterisering van impactkraters was ik actief betrokken bij de organisatie van en de leiding over verschillende Belgische wetenschappelijke expedities naar Antarctica, met als doel (micro)meteorieten te verzamelen.

Nu krijg ik de kans om op de unieke Antarctische meteorieten die uit die campagnes zijn geresulteerd, onderzoek uit te voeren aan een internationaal erkende instelling: het laboratorium van prof. dr. Alan Brandon aan de University of Houston, centraal gelegen in Houston, dat een gravitatiecentrum is inzake planetaire wetenschappen (met onder meer de NASA, het Johnson Space Center en het Lunar and Planetary Institute).
De financiële steun van VOCATIO stelt mij in staat vernieuwend onderzoek uit te voeren op state of the art-instrumenten, en op zelfstandige basis onverwachte en interessante onderzoekpistes uit te werken.

Credits: Steven dankt het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen voor het dekken van de basiskosten van zijn verblijf en zijn lopend postdocmandaat. De constante steun van de VUB Onderzoeksraad schat hij eveneens bijzonder hoog in. Hij is tevens dankbaar voor financiële en logistieke ondersteuning van BELSPO en het IPF tijdens zijn zoektochten naar meteorieten op Antarctica. Zonder al die bijdragen zou dit onderzoek niet mogelijk zijn.

http://homepages.vub.ac.be/~stgoderi/

De laureaten van dit jaar