“Het ingebeeld eiland”

Artistieke exploratie behoort tot mijn dagelijkse bezigheden en een leven zonder kan ik me niet meer voorstellen. De fotografie en de plastische kunsten heb ik ontdekt tijdens een stage: ik was amper zestien en deed niets anders dan foto’s maken, om ze vervolgens koortsachtig te gaan ontwikkelen in de donkere kamer. Zo leerde ik het gevoel kennen van hoe artistieke creatie op onnavolgbare wijze al je tijd opslorpt en je hoofd vult, zodat je leven zin krijgt. Dat gevoel heeft me sindsdien niet meer losgelaten.

Mijn passie is in mijn periode aan de academie en vervolgens tijdens mijn opleiding in de visuele communicatie aan La Cambre alleen maar toegenomen. Ik was toen ontzettend gelukkig, want ik kon intensief experimenteren met tal van technieken: fotografie, grafiek, illustratie, video, serigrafie, installaties, tekenen… Stuk voor stuk ware ontdekkingen. Het behalen van mijn diploma heeft me geholpen om mijn doelen gerichter af te bakenen.

Ik gebruik de fotografie en de moderne communicatiemedia (fotobewerking, computerprogramma’s, social media, sensoren) in mijn zoektocht naar nieuwe expressievormen rond en inzichten in thema’s als de dood, herinnering en autoriteit. Mijn doel is een œuvre tot stand te brengen dat de grenzen en de verschillen tussen realiteit en fotografische fictie doet vervagen, om zo een nieuwe fotografische realiteit te creëren, waar de klassieke notie van tijd geen rol meer speelt. Ik zou graag een nieuw facet van dat enorme project willen opstarten met als onderwerp: “ingebeelde eilanden”.

De evolutie in mijn werk maakt de aankoop onafwendbaar van een toestel dat me een betere beeldkwaliteit garandeert. Ik heb ook een technische ruimte nodig die grotere afmetingen toelaat, zodat een echte duik in het beeld mogelijk wordt. De aankoop van studiolampen moet me tevens toelaten om mijn onderzoekswerk rond belichting te verdiepen. Dankzij de beurs van de stichting VOCATIO zal ik dat aangepaste materiaal kunnen verwerven, zodat ik mijn onderzoek kan uitbouwen. Uw steun is echt onmisbaar op dit moment in mijn artistieke leven.

De laureaten van dit jaar