Architectuur en stedenbouwkundig ontwerp als essentiele ontwikkelings-‘tools’ voor leefbare, evenwichtige en duurzame steden

Tijdens mijn studies als burgerlijk ingenieur-architect had ik al een sterke interesse in stedenbouw. Ik besloot eerst mijn diploma in de masteroptie architectuurontwerp te behalen en aansluitend mijn architectuurstage te doen, maar op lange termijn een postgraduaat in stedenbouwkundig ontwerp te ondernemen.
Tijdens mijn master heb ik verschillende stedenbouwkundige keuzevakken gevolgd en een architecturaal-stedenbouwkundige eindverhandeling gemaakt. In allerlei architecturale en stedenbouwkundige projecten bij WIT Architecten heb ik mijn visie verder vorm kunnen geven en heb ik tevens de basis gelegd voor mijn verdere studie.
Stedenbouw is voor mij het verbreden van perspectieven, gecombineerd met een schaalvergroting die complementair is aan architectuur. Beide aspecten zijn essentieel om scherp te denken op verschillende schalen, zowel in architectuur als in stedenbouw.
Daarenboven denk ik dat het belangrijk is om een beter begrip te krijgen van het functioneren van stedelijke structuren, van de impact van de stedenbouwkundige context op architectuur en van hoe architectuur kan functioneren als een instrument om verschillende stedelijke entiteiten op een menselijke schaal te laten samenwerken.

Het is mijn roeping om mijn kennis en mijn ontwerpcapaciteiten in te zetten om antwoorden te bieden voor architecturale en stedelijke vraagstukken en problemen. Op die manier wil ik (ruimtelijke) veranderingen teweegbrengen die de sociale cohesie versterken, en zowel maatschappelijke als ecologische problemen helpen oplossen.
Ik heb de Master of Science in Architecture Studies (SMArchS) – Architecture and Urbanism in september 2012 aangevat aan het MIT in Cambridge (MA, USA), een tweejarige studie die ik in juni 2014 plan af te ronden. De VOCATIO-beurs zal een belangrijke financiële hulp zijn voor mijn tweede studiejaar.

De laureaten van dit jaar