Muziektherapeutisch proces bij personen met een persoonlijkheidsstoornis

Na een intens muzikaal parcours als violiste merkte ik dat mijn technische gedrevenheid me wegdreef van de essentie van de muziek. Er groeide een groot verlangen om wat muziek in de mens beroert, in al zijn dimensies te exploreren. Tijdens mijn studies in de muziektherapie raakte ik gefascineerd door de mogelijkheden van de muzikale improvisatie in een klinische context, bij personen met persoonlijkheidsmoeilijkheden.
Muzikale improvisatie tussen therapeut en patiënt is een preverbale weg om in beweging te brengen wat onverwoordbaar en onvoelbaar in het lichaam van de patiënt aanwezig is. Die muzikale vorm reduceert het psychische lijden. Vanuit mijn nieuwsgierigheid naar de waarde van muziek bij patiënten met persoonlijkheidsmoeilijkheden ben ik met een wetenschappelijk klinisch onderzoek gestart.

Wetenschappelijk onderzoek in de muziektherapie is in België evenwel niet vanzelfsprekend. Momenteel is er in België geen onderzoeksplatform voor muziektherapie, grotendeels omdat de muziektherapie zich in een randgebied bevindt tussen psychotherapie en het artistieke. Enerzijds geeft VOCATIO me financiële hulp om mijn onderzoek, dat in België pionierswerk is, op te starten en anderzijds biedt de stichting me een uitstekend forum om de muziektherapie meer bekendheid te geven.

De laureaten van dit jaar