Mens-zeerelaties in Japan

Na mijn eerste reis naar Japan was ik helemaal lyrisch over het land van de rijzende zon: een land van grote tegenstellingen tussen traditie en modernisering enerzijds, en tussen natuur en ontwikkeling anderzijds.
Tijdens mijn studies in de japanologie had ik veel ruimte voor keuzevakken. Vanwege mijn interesse voor sociologie en het leefmilieu opteerde ik dan ook voor vakken als milieupolitiek, milieufilosofie en milieu-maatschappij-interacties. Op die manier kreeg mijn interesse voor de relatie tussen mens en natuur in Japan een sterke boost. Als thema voor mijn eindwerk koos ik voor het beleid achter de Japanse walvisjacht, waarin die bijzondere, complexe relatie sterk tot uiting kwam.
Tijdens mijn studies in de milieuwetenschap en een jaar later als algemeen coördinator van Sea First Foundation vzw besefte ik dat ik meer wilde leren over de zee. Momenteel studeer ik Marine Science, een tweejarig masterprogramma aan de University of the Ryukyus in het subtropische Okinawa (Japan), wat me de ideale gelegenheid biedt om me verder te verdiepen in mijn interesse voor de mens-zeerelatie(s) in Japan. Met mijn blog wil ik aandacht besteden aan actualiteitsitems in de Japanse pers, literatuuronderzoek en interviews. De beste items wil ik op het einde van mijn studie verwerken tot een geïllustreerd boek.

Veel mensen hebben een barbaarse indruk van de omgang van Japanners met de zee, haar bewoners en de natuur in het algemeen. Misschien zit er enige waarheid in die visie, maar er is veel meer aan de hand. Dankzij de beurs van VOCATIO kan ik mijn wens om een duidelijk beeld te schetsen van alle facetten van die netelige relatie, in daden omzetten. Op die manier hoop ik dat vooroordelen plaats kunnen maken voor begrip, en dat kritiek omgezet kan worden in constructieve communicatie.

De laureaten van dit jaar