Interculturele alfabetisatie

“Een school openen betekent een gevangenis sluiten.” (Victor Hugo)
Bijdragen tot de synthese van sociale integratie en alfabetisering

Ik zou het citaat van Victor Hugo willen parafraseren en zelfs nog een stap verder willen gaan, door te zeggen: enerzijds zorgt een betere toegang tot onderwijs ervoor dat er minder misdadigheid is, en anderzijds is het sociale isolement van een analfabeet een echte gevangenis.
Ik ben altijd gefascineerd geweest door de schoolse problematiek en de toegang tot het onderwijs. Misschien komt dat, omdat ik zelf geen ‘normaal’ schoolparcours heb afgelegd. Ondanks enkele ‘accidentjes’ onderweg en mijn afhaken – of eerder dankzij mijn weer aanpikken bij schoolse vorming – geloof ik rotsvast in de meerwaarde van een opleiding als hefboom voor emancipatie, sociale integratie en interculturele ontmoeting
In mijn visie biedt alfabetisering aan wie leert lezen en schrijven, een belangrijk hulpmiddel tot ’empowerment’, wat hen aanzet om in hun eigen toekomst te investeren. Mijn motto is: werk bij uitstek aan opleiding en aan het fundamentele recht van eenieder om te kunnen lezen en schrijven. Vandaag voel ik vooral nood aan meer systematiek in mijn socio-educatieve werkwijze, uitgaande van de specifieke behoeften van bepaalde doelgroepen.
Ik zou dan ook graag een specifieke methode ‘op maat’ willen ontwerpen, die aanpasbaar is aan zowel de noden als de sociale, filosofische en culturele eigenschappen van degenen voor wie ze bestemd is, in functie van hun herkomstgebied én hun geschiedenis. Op langere termijn wil ik beroepshalve een echte expert worden inzake alfabetisering, dankzij een doorgedreven specialisatie in dat domein en de creatie van een originele leermethode.

De VOCATIO-beurs zal me toelaten om de specifieke leermethode voor alfabetisering, die ik voor ogen heb, te ontwikkelen. De beurs zal me de kans geven om onderzoekswerk te verrichten naar het traditionele orale patrimonium, om zo de brug te kunnen slaan tussen de oorspronkelijke cultuur van zij die de leermethode gebruiken, en de Franse taal.

De laureaten van dit jaar