Historische klarinetten en oude muziek

Ik heb er nooit over nagedacht óf ik muzikante wilde worden: dat was gewoon de evidentie zelf. Het gaf en geeft mijn leven zin om mezelf via de muziek steeds beter te leren kennen, mezelf met mijn instrument – de klarinet – te uiten en een publiek te ontroeren.
Muzikanten op concertpodia moeten tegenwoordig aan enorm hoge eisen voldoen. Het publiek wordt steeds kritischer, omdat op radio, tv en internet voortdurend perfecte opnamen te beluisteren vallen, die vaak niet in live concertsituaties tot stand zijn gekomen. Het is een fantastische uitdaging voor en de plicht van elke muzikant om zich hard in te zetten om die perfectie ook in concerten aan te bieden. Zolang de muzikale interpretatie en de ziel van een werk er niet onder lijden, openbaart die werkwijze de immense mogelijkheden van deze tijd.
Door de eeuwen heen zijn steeds betere instrumenten ontwikkeld en konden muzikanten steeds betere opleidingen volgen. Daardoor wordt de klassieke muziek steeds perfecter en zijn nieuwe, vooral luidere klankkleuren ontstaan. De moderne manier van musiceren leidt ons echter vaak weg van hoe de muziek enkele eeuwen geleden geklonken moet hebben, en we vergeten waarom en voor wie hij gecomponeerd is.
Ik zie het als mijn plicht, als klarinettist en als muzikant, om de wereld van de oude klanken even goed te leren kennen als die van de moderne interpretatie en het hedendaagse instrumentarium. Zo worden mijn interpretaties (ook op een moderne klarinet), de concerten die ik speel, en de klarinetlessen die ik geef, aangevuld en gefundeerd door die kennis.

Met de beurs van VOCATIO kan ik een fantastische collectie historische instrumenten aankopen, die ik nodig heb om werken van ca. 1750 tot 1920 te kunnen spelen. Ik zal mijn masterstudie historische klarinet tot een goed einde kunnen brengen, onbekende werken voor klarinet kunnen ontdekken en concertprogramma´s kunnen aanbieden, waarin ik zowel historische klarinetten als moderne instrumenten bespeel.

http://www.annelienvanwauwe.com

De laureaten van dit jaar