Studie van de biodiversiteit van knaagdieren in Thailand – volksgezondheid

Zo lang als ik me kan herinneren, heb ik al een passie voor de natuur en voor dieren, die al mijn kinderactiviteiten bepaald heeft. Danscursussen of pianoles waren aan mij niet besteed! Als kind deed ik in mijn vrijetijd niets anders dan vogels observeren, een plantenverzameling aanleggen en verslagen maken van mijn ontdekkingstochten in de tuin. Enkele jaren later riep ik als vanzelfsprekend: later word ik veldbioloog!

Met als doel dieren in hun natuurlijke habitat te bestuderen, ben ik biologie gaan studeren. Concreet is mijn avontuur begonnen, toen ik naar de Thaise wouden ben getrokken om er voor mijn eindverhandeling en mijn DEA de makaken te gaan bestuderen. Tijdens mijn verschillende verblijven in Thailand gaf ik me steeds meer rekenschap van de uitzonderlijk rijke biodiversiteit in Zuidoost-Azië, maar ook van de kwetsbaarheid ervan. Tijdens mijn doctoraat kon ik mijn veldwerk combineren met genetisch laboratoriumonderzoek rond knaagdieren in het Thaise karstmassief, een gebied met een uitzonderlijke biodiversiteit, maar erg miskend en blootstaand aan het risico op vernietiging.

Met de VOCATIO-beurs kan ik de ervaring en de knowhow die ik heb opgedaan tijdens mijn doctoraatsonderzoek rond de knaagdieren, benutten om mijn onderzoek rond de biodiversiteit in Zuidoost-Azië verder te zetten en uit te bouwen in de richting van de volksgezondheid. De knaagdieren zijn immers drager bij uitstek van heel wat ziektekiemen die in de streek verantwoordelijk zijn voor de overdracht van infecties van dieren op mensen. Een beter inzicht in de biodiversiteit van de knaagdieren in Zuidoost-Azië is onontbeerlijk om de risico’s voor de menselijke gezondheid te kunnen evalueren.

http://asiakarsts.wordpress.com

De laureaten van dit jaar