Op het kruispunt tussen cognitieve experimentele psychologie en psychopathologie

Mijn belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek dat de cognitieve psychologie en de psychopathologie met elkaar verbindt, leek me vanzelfsprekend, als manier om dingen te combineren die ik tijdens mijn opleiding apart aangereikt had gekregen. Vandaar mijn interesse voor de mogelijkheid om onbewuste vooringenomenheid bij mensen met een angststoornis weg te nemen. Ze lijken hun aandacht immers quasi automatisch te richten op stimuli met een negatieve emotionele lading (zoals negatieve gelaatsuitdrukkingen). Dat was ook het onderwerp van mijn doctorale verhandeling.

Die therapeutische piste is gebaseerd op recent wetenschappelijk bewijs en beoogt mensen met een angststoornis te helpen hun overgevoeligheid voor negatieve stimuli in hun omgeving met computergestuurde oefeningen te verminderen. Tijdens de oefeningen leren de patiënten hun aandacht te heroriënteren, weg van de aangeboden negatieve stimuli, naar meer neutrale. In de praktijk blijken die oefeningen (8 sessies van 35 minuten) te leiden tot een significante afname van de angst, zowel subjectief als fysiologisch, en dat tot zes maanden na het einde van de behandeling.

Daartoe is reeds een computerprogramma ontwikkeld, dat vrij toegankelijk is en dat gericht is op het herstel van dergelijke door angst gedreven pathogene cognitieve processen (www.ecsa.ucl.ac.be/personnel/EyesProber).

De VOCATIO-beurs moet me toelaten om het prototype van het programma te optimaliseren en de onderzoekstak, die in België nog quasi onbestaande is, verder te ontwikkelen. Uitdieping via internationale samenwerking is nodig, met name middels een wetenschappelijk verblijf aan de universiteit van Harvard (USA).

http://www.ecsa.ucl.ac.be/personnel/heeren

De laureaten van dit jaar