Wanneer de ontplooiing van uw roeping wordt beperkt door een gebrek aan financiële middelen,

kan de VOCATIO-beurs u toelaten uw project verder te ontwikkelen.

Voorwaarden

Roeping

Uw levensproject op lange termijn of roeping moet al volop in ontwikkeling zijn, en moet zich onderscheiden van tijdelijke en/of kortdurende initiatieven of activiteiten.
Wanneer de ontwikkeling van uw project vastloopt op een gebrek aan financiële middelen, moet de VOCATIO-beurs u toelaten uw project door te zetten.

De beurzen zijn niet bedoeld om reizen mee te bekostigen, studies aan te vatten of een commerciële activiteit op te zetten. Opdrachten in het buitenland, gespecialiseerde opleidingen of materiële investeringen komen wel in aanmerking, indien ze bijdragen tot de ontwikkeling van het project/roeping en geen doel op zich vormen.

Disciplines

Het project kan tot alle domeinen behoren, ook de meest vooruitstrevende. Enkele voorbeelden: spitstechnologisch onderzoek, milieukwesties, nieuwe media, sociale en psychologische projecten, culturele diversiteit, geopolitieke, filosofische of sociologische roepingen in een wereld in evolutie.

Laten we echter ook de traditionelere domeinen niet vergeten, zoals medische wetenschap, visuele en plastische kunsten, architectuur, fotografie, muziek, podiumkunsten, therapie, etnologie, design, oceanografie enzovoort.

VOCATIO steunt ook jongeren met een atypische loopbaan en roeping.

Basisvoorwaarden

 • Op 31 december minstens 18 en minder dan 30 jaar oud zijn (voor de volgende nieuwe promotie).
 • Belg zijn of duidelijk in België verankerd zijn, te weten: er gedomicilieerd zijn en er wonen.

De VOCATIO-beurzen zijn beschikbaar voor alle jongeren, zonder onderscheid qua afkomst, cultuur, studieniveau… De stichting steunt de realisatie van levensprojecten, zonder welk elitarisme dan ook.

Sleuteldata voor de kandidaturen 2018-2019 > promotie 2019

 • Van 3 sept t.e.m. maandag 29 okt. 2018
  Indienen van het dossier
 • DEADLINE ! 29 oktober 2018
  Uiterste datum voor het indienen van het dossier bij VOCATIO.
 • 30 okt. 2018 tot begin maart 2019
  Selectie van de nieuwe laureaten door de Jury
 • Half maart 2019
  Bekendmaking van de laureaten via mail.

Selectie

Elke roeping, gekenmerkt door passie, creativiteit, enthousiasme en doorzettingsvermogen, gericht naar de maatschappij, komt in aanmerking.

Dit zijn de selectiecriteria van de jury:

 • Tekenen van een ware roeping, een passie, een levensproject
 • Voortgang van het project
 • Reële financiële nood
 • Maatschappelijke relevantie van het project
 • Het innoverend karakter van het project
 • Hoe beloftevol de kandidaat is

Procedure

Na ontvangst gaan de dossiers naar de verschillende afdelingen van de jury: plastische kunsten, andere kunsten, wetenschap en techniek, medische wetenschappen en menswetenschappen.

De dossiers die na hun selectiewerk overblijven, komen voor de plenaire jury. Tijdens die zitting, die in februari/maart plaatsvindt, worden de laureaten bij stemming aangewezen.

De selectie houdt geen rekening met de taal, de afkomst of het studieniveau van de laureaten.

Bijkomende informatie

Hebt u nog vragen? Consulteer onze FAQ.

FAQ
De VOCATIO-avond & beursuitreiking

Elke promotie wordt afgesloten met een officiële uitreiking van de beurzen, wat de selectie van de nieuwe laureaten een officieel karakter geeft. Het jaarlijkse evenement krijgt extra luister doordat een illuster persoon publiekelijk het peter- of meterschap over de nieuwe laureaten opneemt.

Door getuigenis af te leggen van hun eigen ontwikkeling en de moeilijkheden die ze daarbij hebben overwonnen, moedigen de peters en meters onze laureaten concreet aan. Hun uiteenlopende carrières weerspiegelen de veelzijdigheid in de roepingen die de stichting steunt.