Voorwaarden

Welk type project?

Uw levensproject op lange termijn of roeping moet al volop in ontwikkeling zijn, en moet zich onderscheiden van tijdelijke en/of kortdurende initiatieven of activiteiten.
Wanneer de ontwikkeling van uw project vastloopt op een gebrek aan financiële middelen, kan de VOCATIO-beurs u toelaten uw project door te zetten.

VOCATIO geeft beurzen voor onderzoeksprojecten, opdrachten in het buitenland, stages, gespecialiseerde opleidingen, materiële investeringen of alle andere acties die nodig zijn voor de ontwikkeling van het levensproject. Deze acties moeten bijdragen tot de ontwikkeling van het project/roeping en geen doel op zich vormen.

De beurzen zijn niet bedoeld om reizen mee te bekostigen, studies aan te vatten of een puur commerciële activiteit op te zetten.

Disciplines

VOCATIO steunt projecten in 6 domeinen:

 • Gezondheid: geneeskunde, kinesitherapie, logopedie, verpleegkunde, psychologie, …
 • Wetenschappen en techniek: chemie, fysica, biologie, ingenieurswetenschappen, spitstechnologisch onderzoek, informatica, geografie, milieukwesties, …
 • Sociale en menswetenschappen: sociologie, antropologie, journalistiek, nieuwe media, culturele diversiteit, geopolitiek, geschiedenis, filosofie, …
 • Kunsten (podiumkunsten): muziek, dans, toneel, circus, zang, filmkunst, literatuur en poëzie, …
 • Plastische kunsten: schilderkunst, beeldhouwkunst, tekenkunst, fotografie, architectuur, design, …
 • Ambachten: instrumentenbouw, houtbewerking, keramiek, goudsmeedkunst, boekbinden, weefkunst, bouwberoepen, technische beroepen, horeca, …

Wij steunen ook jongeren met een atypische loopbaan en roeping.

Basisvoorwaarden

 • Op 31 december van het indienjaar minstens 18 en minder dan 30 jaar oud zijn.
 • Belg zijn of duidelijk in België verankerd zijn, te weten: er gedomicilieerd zijn en er wonen.

De VOCATIO-beurzen zijn beschikbaar voor alle jongeren, zonder onderscheid qua afkomst, cultuur, studieniveau… De stichting steunt de realisatie van levensprojecten, zonder welk elitarisme dan ook.

Sleuteldata voor de kandidaturen > promotie 2020

 • Van 16 sept. t.e.m. 8 nov. 2019
  Indienen van het dossier online
 • DEADLINE ! 8 november 2019
  Uiterste datum voor het indienen van het dossier
 • Januari 2020
  Preselectie van dossiers
 • 4 maart 2020
  Selectie van de laureaten

Selectie

Elke roeping, gekenmerkt door passie, creativiteit, enthousiasme en doorzettingsvermogen, gericht naar de maatschappij, komt in aanmerking.

Dit zijn de selectiecriteria van de jury:

 • Tekenen van een ware roeping, een passie, een levensproject
 • Reële financiële nood
 • Maatschappelijke relevantie van het project
 • De creativiteit van de jongere en de bewerking van de materie
 • Het innoverend en duurzaam karakter van het project
 • Hoe beloftevol de kandidaat is

Procedure

Na ontvangst gaan de dossiers naar de verschillende afdelingen van de jury voor een preselectie: plastische kunsten, podiumkunsten, wetenschappen en techniek, gezondheid, menswetenschappen en ambachten. De kandidaten van de afdelingen “Plastische kunsten” en “Ambachten” worden uitgenodigd om hun werken tentoon te stellen in het kader van deze preselectie.

De dossiers die na het selectiewerk overblijven, komen voor de plenaire jury. Tijdens die zitting worden de laureaten bij stemming aangewezen.

De selectie houdt geen rekening met de taal, de afkomst of het studieniveau van de laureaten.

Bijkomende informatie

Hebt u nog vragen? Consulteer onze FAQ.

FAQ
De beursuitreiking

Elke promotie wordt afgesloten met een officiële uitreiking van de beurzen, wat de selectie van de nieuwe laureaten een officieel karakter geeft. Het jaarlijkse evenement krijgt extra luister doordat een illuster persoon publiekelijk het peter- of meterschap over de nieuwe laureaten opneemt.

De laureaten krijgen het eerste deel van hun beurs (5000 €) ongeveer 2 weken na de ceremonie van de beursuitreiking.